Strona główna       |        Napisz do nas

Tutaj jesteś: strona główna  |  "Projekt POKL Równym Krokiem"  |  ?Na własne oczy? ? warsztaty matematyczno ? przyrodnicze dla klas IV- VI w ramach projektu ?Równym Krokiem? współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

?Na własne oczy? ? warsztaty matematyczno ? przyrodnicze dla klas IV- VI w ramach projektu ?Równym Krokiem? współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zajęcia matematyczno- przyrodnicze przebiegały wokół miesięcznych modułów tematycznych wiążących się w przemyślany sposób z porami roku i możliwością czerpania z zasobów przyrodniczych najbliższego otoczenia z wykorzystaniem narzędzi matematycznych.

W części przyrodniczej uczniowie badając najbliższe otoczenie zdobywali wiedzę o osobliwościach przyrodniczych (niezwykły gatunek grzyba na boisku szkolnym, działanie destruentów jako czyścicieli organicznych). Dowiadywali się, jak możemy przewidywać pogodę obserwując i nazywając chmury, kolor nieba, zachowanie zwierząt. W części matematycznej uczniowie poznali tajemnice niezwykłych zjawisk przyrodniczych (np. budowę płatka śniegu), które głównie wypływają z matematycznych prawidłowości.

Tematem, który niewątpliwie poruszył dzieci, był problem pozyskiwania, transportu i hodowli egzotycznych zwierząt, które coraz częściej kupujemy i hodujemy w domu. Po obejrzeniu prezentacji, w jak brutalny sposób łowione i przewożone są zwierzęta, dzieci zapoznawały się z tekstem źródłowym dotyczącym ich biologii, miejsca występowania i sposobu przewożenia do Polski. Następnie tworzyły mapę myśli szukając zespołowo odpowiedzi na pytania: Skąd przyjechał do Polski? (np. boa tęczowy), Jaką miał podróż?, Jak się czuje w sklepie?, Jak będzie czuł się w domu? Uczniów zaskoczyło również ogromne wykorzystanie matematyki w takich zjawiskach przyrodniczych jak: burza, grad czy tęcza.

Przy poznawaniu budowy i właściwości różnych substancji, uczniowie budowali model cząsteczkowy prostych związków chemicznych poznając niektóre wzory sumaryczne. Uczniowie przeprowadzili szereg ciekawych doświadczeń poznając właściwości substancji wszystkimi zmysłami. Poznali ważne, spotykane w życiu codziennym symbole na substancjach szkodliwych, żrących czy wręcz toksycznych.

Podczas zajęć przyrodniczych wykorzystywaliśmy również mikroskopy, pomoce i gry dydaktyczne, publikacje przyrodnicze, komputery, przyrządy meteorologiczne. W trakcie zajęć matematycznych uczniowie uzupełniali karty pracy, wykorzystywali różne dostępne źródła wiedzy, w tym Internet i encyklopedie oraz techniki multimedialne, tworząc prezentacje oraz używając arkusza kalkulacyjnego EXCEL.

Wykorzystanie technik C. Freineta pozwoliło uczniom na swobodę w działaniu oraz czynny udział w zdobywaniu wiedzy matematyczno – przyrodniczej.

Elżbieta Bury

Tomasz Wójtowicz

Foto

Foto

Foto

Foto

Skok do góry

WebinspiracjeAdmnistracja serwerowa i utrzymanie serwisu
Webinspiracje - Agencja Internaktywna - Stanisław Stadnicki
Licznik odwiedzin: 4192359