Strona główna       |        Napisz do nas

Tutaj jesteś: strona główna  |  "Projekt POKL Równym Krokiem"  |  W Moszczance - ?Równym Krokiem?

W Moszczance - ?Równym Krokiem?

Foto

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Moszczance rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Równym Krokiem”. Autorką projektu jest dyrektorka szkoły Marzena Kędra.

Program będzie realizowany w okresie do 30 listopada 2013 r. Łącznie w projekcie weźmie udział 64 uczniów w tym 37 dziewczynek. Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej.

W projekcie zaplanowaliśmy dwa trzydniowe wyjazdy edukacyjne do Pragi i Jury Krakowsko- Częstochowskiej. Wyjazdy połączone będą z warsztatami prowadzonymi techniką „doświadczeń poszukujących”.

Od listopada rozpoczną się warsztaty, w ramach których proponujemy:

  • Zajęcia językowe pn. „Podróże z językiem”. Program będzie obejmował gramatykę i posługiwanie się językiem w mowie i piśmie. Zajęcia będą przeprowadzone metodą eklektyczną polegającą na łączeniu wcześniejszych metod wykorzystując ich najlepsze elementy i najbardziej skuteczne techniki nauczania. Dominującą rolę w metodzie eklektycznej pełni podejście komunikacyjne. Zatem  nacisk położony będzie na autentyczną komunikację językową, polegającą na udzielaniu i uzyskiwaniu informacji, a przede wszystkim na skuteczność przekazu na wszystkich poziomach znajomości języka.  
  • Warsztaty przedsiębiorczości. Zajęcia będą obejmowały zagadnienia związane z autoprezentacją, zachowaniami społecznymi, zapoznaniem się z ofertą lokalnych szkół. Zajęcia mają na celu odkrycie zainteresowań i uzdolnień dzieci, wykształcenie aktywnych postaw i pobudzenie aspiracji społecznych, pobudzenie przedsiębiorczości i inicjatywy uczestników.
  • Warsztaty matematyczno – przyrodnicze pod nazwą „Na własne oczy” dla uczniów klas I- VI. Program dla dzieci z klas IV – VI będzie obejmował praktyczne zastosowanie matematyki - prowadzenie doświadczeń, obserwacji wraz z rozwijaniem rozumowania, praktycznego wykorzystania wiedzy, odczytywania informacji z różnych źródeł, uczenie logicznego myślenia, analizowania i rozwiązywania problemów. Natomiast dzieci z klas I – III będą pracowały nad projektami długoterminowymi z wykorzystaniem programów komputerowych, wykonując doświadczenia na przyrządach oraz poszukają praktycznego zastosowanie wiedzy matematyczno –przyrodniczej w różnych dziedzinach życia, zajmą się też zagrożeniami ekologicznymi w najbliższym otoczeniu. Ponadto wszyscy wezmą udział w trzech wyjazdach studyjnych: do Chorzowa, ogrodu botanicznego, ZOO i Krasiejowa.  Warsztaty będą prowadzone z wykorzystaniem technik nauczania i wychowania C. Freineta.
  • Warsztaty humanistyczne „Do góry nogami”  dla uczniów kl. I- VI prowadzone będą w grupach mieszanych wiekowo. Uczniowie będą uczyli się pełnienia różnych ról i funkcji społecznych. W programie zajęcia: teatralne, muzyczne, plastyczne, dziennikarskie, filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, miejscami i zdarzeniami. Wszyscy wezmą udział  w trzech wyjazdach studyjnych: do teatru, galerii, operetki, kina, muzeum. Warsztaty będą prowadzone z wykorzystaniem technik nauczania i wychowania C. Freineta.

 

W maju uczestnicy projektu wezmą udział w „zielonej szkole” nad Bałtykiem. Podczas pobytu dzieci pracować będą nad projektem „Bałtyk” wg. fiszki inspirujacej, która ukierunkuje poszukiwania językowo - przyrodnicze.  Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem technik nauczania i wychowania C. Freineta.

Na zakończenie projektu wydana zostanie książka „Nowoczesna edukacja szkolna – jak to się robi w praktyce?”

Skok do góry

WebinspiracjeAdmnistracja serwerowa i utrzymanie serwisu
Webinspiracje - Agencja Internaktywna - Stanisław Stadnicki
Licznik odwiedzin: 4192512