Strona główna       |        Napisz do nas

Tutaj jesteś: strona główna  |  Wychowanie i nauczanie  |  Zajęcia wspomagające proces edukacyjny

Zajęcia wspomagające proces edukacyjny

Oferta edukacyjna szkoły zawiera propozycje 29 różnych zajęć, które umożliwiają rozwój możliwości i zainteresowań uczniów

Oferta edukacyjna szkoły zawiera propozycje 29 różnych zajęć, które umożliwiają rozwój możliwości i zainteresowań uczniów

W ofercie znajdują się:

-15 zajęć rozwijających zainteresowania uczniów

- 5  kół przedmiotowych

- 9 zajęć wyrównujących szanse

Wnikliwa analiza wywiadu dotyczącego celów, efektów i opinii uczniów „Czy oferta

edukacyjna umożliwia rozwój możliwości i zainteresowań uczniów?”, uzewnętrznia

realizację podstawy programowej, która jest modyfikowana, wzbogacana i umożliwia rozwój

zainteresowań uczniów.

Proponowana oferta edukacyjna wpływa na rozwijanie  umiejętność czytania i pisania, wyposaża w wiadomości i sprawności matematyczne, językowe potrzebne w sytuacjach życiowych, szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów.

Realizowana przez szkołę oferta edukacyjna skoncentrowana jest na indywidualnym tempie rozwoju ucznia i możliwościach uczenia się. Zajęcia dodatkowe sprzyjają rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego, etycznego uczestnictwa w życiu społecznym. Praca na zajęciach uczy działania indywidualnego i zespołowego. Rozwija samodzielność oraz odpowiedzialność za siebie i innych. Uczniowie na zajęciach zachowują się kulturalnie, szanują siebie i innych. Rozwijają ciekawość poznawczą otaczającego świata. Stosując niekonwencjonalne metody pracy, wzbogaciliśmy ofertę edukacyjną oraz jakość świadczonych usług.

 

Skok do góry

WebinspiracjeAdmnistracja serwerowa i utrzymanie serwisu
Webinspiracje - Agencja Internaktywna - Stanisław Stadnicki
Licznik odwiedzin: 2764921