Strona główna       |        Napisz do nas

Tutaj jesteś: strona główna  |  Zdalne nauczanie  |  OGŁOSZENIE DYREKTORA ZSP W MOSZCZANCE W ZWIĄZKU Z MOŻLIWOŚCIĄ POWROTU DO SZKOŁY UCZNIÓW KLAS I – III PRAZ ORGANIZACJĄ ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH, KONSULTACJI KLASY VIII, KONSULTACJI KLAS IV – VII

OGŁOSZENIE DYREKTORA ZSP W MOSZCZANCE W ZWIĄZKU Z MOŻLIWOŚCIĄ POWROTU DO SZKOŁY UCZNIÓW KLAS I – III PRAZ ORGANIZACJĄ ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH, KONSULTACJI KLASY VIII, KONSULTACJI KLAS IV – VII

W związku z możliwością powrotu do szkoły uczniów klas I – III oraz możliwością zorganizowania zajęć rewalidacyjnych, WWR i konsultacji klasy VIII zostały opracowane zgodnie z wytycznymi GIS, MEN, MZ wewnętrzne procedury i dokumenty, z którymi powinien zapoznać się każdy rodzic i uczeń deklarujący powrót do szkoły.

 

Zgłoszenie dziecka kl. I – III do opieki na terenie szkoły

 

Zgłoszenie dziecka na zajęcia rewalidacji, WWR

 

Procedura organizacji opieki w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Moszczance w czasie epidemii COVID-19

 

Zgoda na mierzenie temperatury

 

Dobrowolna kwalifikacyjna ankieta epidemiologiczna

 

Zsady postepowania w razie wykrycia zarażenia

 

Procedura pobytu i zabawy w sali dydaktycznej i świetlicy szkolnej

 

Procedura wyjścia grupy uczniów na plac zabaw i boiska szkolne

 

Procedura organizacji konsultacji prowadzonych przez nauczycieli

 

Skok do góry

WebinspiracjeAdmnistracja serwerowa i utrzymanie serwisu
Webinspiracje - Agencja Internaktywna - Stanisław Stadnicki
Licznik odwiedzin: 3971511