Strona główna       |        Napisz do nas

Tutaj jesteś: strona główna  |   Współpraca z zagranicą  |  EUROPEJSKI PROJEKT „UNITED TROUGH CULTURE AND TRADITION”

EUROPEJSKI PROJEKT „UNITED TROUGH CULTURE AND TRADITION”

     W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klasy VII w ramach międzynarodowej akcji eTwinning realizowali projekt „United trough culture and tradition”. Oprócz naszej szkoły partnerami w projekcie były szkoły z Rumunii, Grecji i Turcji. Przedsięwzięcie miało na celu pokazanie, jak ważną rolę pełni tradycja i kultura w każdym z krajów partnerskich. Wykorzystując nowoczesne technologie informacyjno–komunikacyjne uczniowie rozwijali kluczowe kompetencje językowe. Pierwsze rozmowy dotyczące kształtu tego projektu koordynatorzy przeprowadzili na początku roku szkolnego. Efektem tych rozmów było opracowanie działań na rok szkolny 2018/2019. Od października 2018 r. do maja 2019 r. realizowano następujące zadania:

- wykonano ilustracje z popularnymi motywami danego kraju,

- przygotowano rysunki przedstawiające stroje ludowe,

- przygotowano prezentacje multimedialne na temat tradycji i zwyczajów Świąt Bożego Narodzenia oraz Świąt Wielkanocnych;

- zaprezentowano tańce narodowe danego kraju,

- pokazano spektakl teatralny z udziałem uczniów,

- zaprezentowano w języku angielskim znane dla danego kraju legendy,

- przetłumaczono na język angielski piosenki śpiewane w danym kraju i zilustrowano ich treść.

    Wszystkie przygotowane materiały były na bieżąco umieszczane na platformie Twinspace - wirtualnym miejscu spotkań wszystkich uczestników projektu. Efektem końcowym projektu będzie czasopismo internetowe zawierające materiały przygotowane przez poszczególnych partnerów.

    Należy przyznać, że uczniowie z dużym zaangażowaniem i kreatywnością podchodzili do poszczególnych zadań. Różnorodność działań pozwalała uczniom rozwijać swoje zainteresowania, doskonalić różne umiejętności językowe i zdobywać informacje o innych krajach europejskich. Projekt ten był doskonałą okazją do rozwijania w młodzieży postawy tolerancji wobec innych kultur i narodów z równoczesnym uwrażliwianiem ich na piękno i bogactwo zwyczajów i tradycji swojego kraju.

Małgorzata Gibek

Foto

Foto

ZAPRASZAMY DO FOTOGALERII:

http://szkolamoszczanka.pl/portal-menu-8-569.html

 

CERTYFIKAT

Christmas in Poland

FALCONS

Legend of the Wawel Dragon

POLISH FLOWERS

REGIONAL COSTUMES OF POLAND

Warsaw Mermaid

Skok do góry

WebinspiracjeAdmnistracja serwerowa i utrzymanie serwisu
Webinspiracje - Agencja Internaktywna - Stanisław Stadnicki
Licznik odwiedzin: 2762643