Strona główna       |        Napisz do nas

Tutaj jesteś: strona główna  |  TO POD  |  NA WYSPIE TAJEMNIC

NA WYSPIE TAJEMNIC

Najsubtelniejsze i najgłębsze doświadczenie emocjonalne,

jakiego człowiek może doświadczyć, to zetknięcie się z tajemnicą.”

Albert Einstein

Taki był wiodący tytuł zadań realizowanych w styczniu i w lutym w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Moszczance w ramach całorocznego projektu „Umysły w drodze do przyszłości”. Tym razem skupiliśmy się na wzmacnianiu umysłu syntetycznego, czyli pobierającego informacje z różnych źródeł, poddającego je obiektywnej ocenie i zrozumieniu, a potem zestawieniu ich ze sobą w sposób sensowny nie tylko dla osoby dokonującej syntezy, ale także dla innych.

Celem szczegółowym wykonanych zadań było wyszukiwanie i gromadzenie informacji z różnych źródeł, przygotowanie uczniów do odbioru przekazów medialnych, zapoznanie z umiejętnościami potrzebnymi do redagowania gazetki, co ważne sprawdzanie i weryfikowanie pozyskanych informacji oraz konstruktywne uczestnictwo w działaniach na rzecz społeczności szkolnej.

Przeprowadziliśmy wywiady ze społecznością lokalną na temat pozytywnych i negatywnych stron mediów, przygotowaliśmy reportaż dotyczący kulisów pracy szkolnej administracji, wyeksponowaliśmy wernisaż gazet dawniej i dziś, napisaliśmy sprawozdania z jednego dnia życia w szkole oraz przedstawiliśmy w formie graficznej rodzaje i funkcje mediów. Zebrane materiały są dla nas źródłem do wydania szkolnej gazetki, w której oprócz tych materiałów znajdzie się również swobodna twórczość naszych uczniów.

Mieliśmy okazję dostrzec, że poprawne słowo pisane bardzo różni się znacząco od mówionego. Najczęściej popełnione przejęzyczenia umykają w gorącej rozmowie. Na papierze jednak stają się bardzo widoczne. Jeżeli mamy do czynienia z wywiadem w telewizji, to treść wypowiedzi stanowi zaledwie kilka procent wywiadu, resztę stanowi tembr głosu mówiącego, ton, modulacja, mimika, postawa, gesty i sytuacja. Umiejętność komunikowania się i właściwego pobierania informacji jest sztuką. Dziennikarz czy reporter i rozmówca powinni posiadać podstawową wiedzę o procesach komunikowania się ludzi, znać pomocne techniki, metody skutecznej komunikacji oraz chcieć je zastosować, np. zmieniając swoje złe nawyki. W celu poznania tajników pracy dziennikarza zaprosiliśmy do naszej szkoły reportera Radia Opole p. Jana Poniatyszyna, który opowiedział naszym dzieciom o najbardziej istotnych aspektach swojej pracy. Nasz gość przedstawił uczniom sposoby zbierania materiału do artykułu radiowego oraz prasowego. Prelegent spotkania zwrócił uwagę na predyspozycje, jakie powinien mieć dziennikarz. Obie strony uczestniczące w rozmowie jednoznacznie stwierdziły to, że słowami wyrażamy tylko podstawowe treści. Dla czytelnika, słuchacza czy widza większe znaczenie ma pozawerbalne przekazywanie informacji. Człowiek swoim ciałem, wyrazem twarzy, wyglądem, ubiorem, sposobem poruszania się, zajmowaniem pozycji w przestrzeni informuje otoczenie, kim jest lub za kogo chciałby uchodzić. Niewerbalne komunikaty są dosyć wieloznaczne i na ogół dotyczą uczuć, ocen i preferencji. Nasz ekspert opowiedział także o codziennej pracy dziennikarza. Wywiad na pewno się uda, jeśli dziennikarz i rozmówca będą do niego przygotowani. Gdzie należy szukać informacji o rozmówcy? Z pewnością wśród rodziny, przyjaciół, sąsiadów, współpracowników. Coraz popularniejszym źródłem informacji jest Internet. Dziennikarz musi wszystkie informacje sprawdzać, gdyż niektóre z nich nie są ujawniane. Przed rozpoczęciem wywiadu obie strony muszą wiedzieć, o czym chcą rozmawiać. Aby wywiad był interesujący, zadajemy pytania otwarte, czyli takie, na które nie da się odpowiedzieć jednym słowem . Im bardziej dociekliwe, pogłębione pytanie, tym większe szanse na pełną, interesującą odpowiedź. Trudne pytania to nie tylko sztuka mówienia, ale i milczenia. Wywiad to nie tylko sztuka zadawania pytań, to przede wszystkim umiejętność słuchania i reagowania na to, co powie nasz partner. Zebrane materiały czeka zawsze opracowanie, autoryzacja i dopiero publikacja.

Odkryliśmy tajemnicę, że dziennikarstwo to nie jest łatwy zawód, a zebranie materiału prasowego i przygotowanie do druku wymaga solidnej wiedzy. Zaletą wykonywania tego zawodu jest brak rutyny, gdyż każdy dzień przynosi nowe wyzwania, poznaje się ciekawych ludzi i nowe miejsca. Z pewnością cenne wskazówki profesjonalnego dziennikarza wykorzystamy do tworzenia naszej gazetki.

Uczestnicy spotkania wspólnie stwierdzili, że najlepszym źródłem informacji są książki, które powinniśmy nieustannie czytać.

Grażyna Wawrzyniak

Kazimiera Czabaj

Tomasz Wójtowicz

Foto

Foto

Foto

Skok do góry

WebinspiracjeAdmnistracja serwerowa i utrzymanie serwisu
Webinspiracje - Agencja Internaktywna - Stanisław Stadnicki
Licznik odwiedzin: 2764979