Strona główna       |        Napisz do nas

Tutaj jesteś: strona główna  |  Wychowanie i nauczanie  |  Programy, projekty, warsztaty

Programy, projekty, warsztaty

Nagrodzone programy nauczania i ich Autorzy

czwartek, 03 lutego 2011.

W klasach I-III realizujemy autorski program nauczania "Nowoczesna Edukacja - szkoła w działaniu"- autorstwa Marzeny Kędry.
Program w 2010 r. otrzymał I nagrodę Ministerstwa Edukacji Narodowej w konkursie na modelowy program nauczania. W roku 2009 program otrzymał III nagrodę Ministerstwa Edukacji Narodowej w konkursie "Otwarci na zmiany" za wdrażanie zmian programowych.

Zajęcia prowadzone wg tego programu połączone z unikatowym cyklem zajęć proponowanych przez nauczycielki, stanowią spójną metodę pracy szkolnej, a same dzieci są nieustannym źródłem inspiracji i nowych pomysłów programowych. Zajęcia pozwalają dzieciom wszechstronnie się rozwijać, wyzwalają ich spontaniczną radość, uczą współpracy w grupie, rozwijają twórcze myślenie. W roku 2010 program otrzymał I nagrodę w konkursie na program nauczania organizowanym przez ORE w ramach projektu wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Przewodnią ideą programu Nowoczesna Edukacja – szkoła w działaniu jest współdziałanie nauczyciela i rodziców w tworzeniu środowiska wychowawczego, oparte o następujące zasady:

  • stworzenie uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju poprzez różnorodne formy zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, inspirowane pedagogiką C. Freineta,
  • rozwój dziecka z respektowaniem jego naturalnego sposobu bycia,
  • praca w ramach modułów preferujących  metody zabawy, sztuki, pedagogiki artystycznej,
  • nauka nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, współpracy i rozwiązywania konfliktów,
  • bogate środowisko życia, dostarczające dzieciom różnorodnych doświadczeń i przeżyć.

 

Pobierz: Autorski program nauczania.

 

Skok do góry

WebinspiracjeAdmnistracja serwerowa i utrzymanie serwisu
Webinspiracje - Agencja Internaktywna - Stanisław Stadnicki
Licznik odwiedzin: 2764908