Strona główna       |        Napisz do nas

Tutaj jesteś: strona główna  |  Aktualności

Z wizytą w Polsce

Na przełomie maja i czerwca 2011 r. Szkoła Podstawowa w Moszczance gościła grupę nauczycieli i uczniów ze szkół partnerskich z Turcji, Walii, Rumunii, Włoch i Hiszpanii. Od września 2010 r. razem realizują program Comenius ?Uczenie się przez całe życie?, którego głównym celem jest stworzenie europejskiego muzycznego portfolio.

Przygotowania do tej wizyty trwały wiele tygodni, pracę rozpoczął cykl zajęć prowadzonych techniką „doświadczeń poszukujących” na temat krajów partnerów, zwieńczeniem pracy była wystawa i prezentacje uczniów.

Foto


Głównym celem wizyty było poznanie tańców narodowych oraz folkloru partnerskich krajów, jak również zapoznanie ze sposobami rozbudzania zamiłowania muzyką i tańcem w placówkach partnerskich.

Goście pobyt w szkole rozpoczęli od jej poznania, rolę przewodników w wędrówce po szkolnych zakamarkach pełnili uczniowie. Gośćmi byli też uczniowie z Turcji którzy, mieszkali przez kilka dni u rodzin. Dla uczniów była, to możliwość doskonalenia swoich kompetencji językowych, poznania kultury i zwyczajów swoich rówieśników. Dzięki temu przełamali niektóre panujące stereotypy, jak również bardzo dużo nauczyli się o swoich kolegach, ich codziennym życiu w szkole i domu.

Goście podczas wizyty mieli okazję zobaczyć, wydawnictwa, filmy i prezentacje multimedialne Power Point dotyczące pracy szkoły, a także wypracowane przez szkołę formy rozwijania swobodnej ekspresji artystycznej.

Podczas spotkań roboczych każdy z parterów prezentował tańce narodowe, których uczą się dzieci w szkole oraz folklor swojego kraju. Całość uzupełniały filmy, prezentacje zrealizowane z dziećmi. Goście podczas wizyty uczestniczyli w spotkaniu z burmistrzem Prudnika panem Franciszkiem Fejdychem i panią Marią Strońską dyrektorem Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku oraz w imprezie plenerowej „Muzyka łączy pokolenia i narody – Święto Rodziny”, podczas której dzieci za pomocą muzyki i ruchu przedstawiły rozwój człowieka. Goście wzięli również udział w wielkim malowaniu i pisaniu na temat „Rodzina – pokaż swoją wyobraźnię” oraz pikniku podczas, którego mieli okazję poznać polską kuchnię. Miłą niespodziankę kulinarną przygotowały Włoszki, które ugotowały wspaniałą pastę z Pesto.

Goście zwiedzili Prudnik, Kraków oraz wzięli udział w XIV Wystawie Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko – Czeskiego.

Uczniowie ze szkoły w Moszczance dzięki realizowanemu projektowi rozwijają zainteresowania sztuką, kulturą krajów europejskich. Tym bardziej, że na kształcenie standardowe w dotychczasowym kształcie w ramowych planach nauczania na zajęcia artystyczne (muzyka, plastyka) przewidziano tylko po dwie godziny na 3 lata nauki. Zatem projekt wpływa na rozwój uzdolnień artystycznych, umiejętności społecznych, dla których przewidziane projektem zadania pozwoliły na intensyfikację ich rozwoju. Wprowadzenie nowoczesnych form rozwijania potencjału artystycznego wśród dzieci zwiększyło atrakcyjność oferty edukacyjnej, a tym samym przyczynia się do rozwijania zainteresowań i uzdolnień. R.P

Polecamy galerię zdjęć.

Powrót

Skok do góry

WebinspiracjeAdmnistracja serwerowa i utrzymanie serwisu
Webinspiracje - Agencja Internaktywna - Stanisław Stadnicki
Licznik odwiedzin: 2679110