Strona główna       |        Napisz do nas

Tutaj jesteś: strona główna  |  Aktualności

SAMORZĄDNOŚĆ UCZNIOWSKA ? czyli dbanie o interesy uczniów

Uwaga!!! Każdego dnia odbywa się w naszej szkole losowanie szczęśliwego numerka. Za właściwy przebieg losowania dbają członkowie SU. Numerek powieszony jest na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego /na I piętrze/.

Szczęśliwcom gratulujemy!!!

Samorząd Uczniowski

Regulamin "Szczęśliwego numerka"

1. „Szczęśliwy numerek” – to losowany każdego dnia numer z dziennika.

2. Losowany jest jeden numerek dla całej szkoły.

3. „Szczęśliwy numerek” losowany jest każdego dnia

4. „Szczęśliwy numerek” jest opcją jedynie dla uczniów systematycznie realizujących obowiązek szkolny.

5. „Szczęśliwy numerek” zwalnia ucznia posiadającego dany numer w dzienniku lekcyjnym od pisania niezapowiedzianych kartkówek i odpowiedzi ustnych na wszystkich lekcjach w danym dniu.

6. Nauczyciel może poprosić o napisanie na następnej lekcji kartkówki z dnia, w którym uczeń był z tego zwolniony.

7. Wylosowany numerek nie zwalnia z pisania zapowiedzianych kartkówek, sprawdzianów czy prac klasowych. Nie usprawiedliwia także braku zadania domowego, braku zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, podręcznika bądź zbioru zadań.

8. „Szczęśliwy numerek” nie dotyczy lekcji wychowania fizycznego

9. Szczęśliwy numerek" nie chroni od uwag za złe zachowanie.

10. Nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą klasy bądź pedagogiem szkoły może zawiesić udział ucznia (uczniów) w akcji "Twój Szczęśliwy Numerek" na konkretnych zajęciach ze względu na nieodpowiednie zachowanie przed i w czasie lekcji.

Powrót

Skok do góry

WebinspiracjeAdmnistracja serwerowa i utrzymanie serwisu
Webinspiracje - Agencja Internaktywna - Stanisław Stadnicki
Licznik odwiedzin: 2679079