Strona główna       |        Napisz do nas

Tutaj jesteś: strona główna  |  Aktualności

Nie mówię żegnajcie, mówię do zobaczenia

?Ciągle słyszymy, że szkoła nie zmieni świata, ale sama może być dla dzieci kawałkiem lepszego świata?. Prof. J. Łukaszewicz

Przez dziewięć lat pracy w szkole kierowałam się myślą profesora, starając się, stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki rozwoju.

W naszej szkole udało się zrobić wiele pięknych rzeczy. Działania rozpoczęliśmy od modernizacji bazy szkoły. Powstało nowe boisko. Przeprowadzono kompleksowy remont oraz systematycznie wymienialiśmy wyposażenie i dobieraliśmy odpowiednie pomoce dydaktyczne.

W szkole podejście do nauczania jest inne od tradycyjnego, a sukcesy w różnych dziecinach są na bardzo wysokim poziomie. Razem z zespołem kreatywnych nauczycieli stworzyliśmy niepowtarzalną koncepcję pracy „Nowoczesna Edukacja Szkolna”, jej głównym przesłaniem jest filozofia pedagogiki C. Freineta. Realizacja tego programu wymagała pełnego zaangażowania w życie szkoły zarówno dzieci, nauczycieli jak i rodziców.

Na bazie tej koncepcji pracy powstały autorskie programy nauczania dla klas I- VI, wiele z nich uznanych zostało za modelowe i nagrodzonych przez MEN o ORE.

W latach 2006 -2014 napisaliśmy i zrealizowaliśmy 15 autorskich programów finansowanych ze środków zewnętrznych, których celem było rozwijanie kompetencji uczenia się, wyrównywanie szans edukacyjnych oraz doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Nauczyciele są również autorami publikacji (13), niektóre zostały napisane wspólnie z dziećmi.

 • Ja wobec pedagogiki C. Freineta. Wychowanie moralne i obywatelskie, Wydawnictwo Nowik, Opole
 • Moszczanka - oczami wyobraźni i duszy.
 • Nad zaczarowanym Złotym Potokiem.
 • Przełamać nieśmiałość.
 • Edukacja na pograniczu polsko – czeskim.
 • Szkolny savoir vivre.
 • Muzyka spod Kopy – płyta.
 • Samorządna organizacja życia klasy w społeczeństwie obywatelskim, Wydawnictwo Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Otwarte okno” oraz Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C. Freineta, Moszczanka.
 • Mojej szkole na urodziny, Wydawnictwo PSAPCF, Gniezno.
 • Włączanie rodziców w edukację dzieci, Wydawnictwo PSAPCF, Gniezno.
 • Nowoczesna Edukacja Szkolna – jak się to robi w praktyce.
 • Ścieżki edukacyjne opracowane metodą projektów dla klas I–VI szkoły podstawowej w ramach projektu „Fascynujący świat nauki i technologii”. Projekt realizowany przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu.

 

Ponadto:

 • o szkole powstało 5 prac magisterskich w tym 2 monografie.
 • ogólnopolskie czasopismo pedagogiczne „Życie szkoły” (nr 3/2011), cały numer poświęciło dobrym praktykom edukacyjnym Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Moszczance.

 

Możemy również poszczycić się wieloma prestiżowymi nagrodami:

2007 r. szkoła w Moszczance została przyjęta do Ogólnopolskiego Klubu Przodujących Szkół.

2009 r.  I nagroda Marszałka Województwa Opolskiego „Partnerstwo bez granic” za realizację projektu współpracy międzynarodowej.

2009 r. – program „Strefa Kreatywna”, nagrodzony w ogólnopolskim konkursie MEN „Otwarta szkoła”.

2010 r. - III nagroda w ogólnopolskim konkursie MEN „Otwarci na zmiany” za wdrażanie programu nauczania dla I etapu kształcenia.

2011 r. – program „Mój czas dla Ciebie”, I nagroda w ogólnopolskim konkursie MEN „Otwarta szkoła”.

2012 r. – program „Zaangażowanie Kluczem do Sukcesu, nagrodzony w ogólnopolskim konkursie MEN „Otwarta szkoła”.

2012 r. – I nagroda w ogólnopolskim konkursie MEN za realizację programu „Szkoła przyjazna dla sześciolatka

2014 r.– laureaci ogólnopolskiego konkursu „Młodzi dla Wolności” pod patronatem Prezydenta RP.

Również nasi uczniowie zdobywali czołowe miejsca w konkursach ogólnopolskich i wojewódzkich.

 

W latach 2006 – 2013 zorganizowaliśmy 4 ogólnopolskie konferencje, 2 międzynarodowe i 3 wojewódzkie.

 

2006 r. – ogólnopolska konferencja „Współdziałanie nauczycieli i rodziców nad kształtowaniem uniwersalnych wartości” pod honorowym patronatem Opolskiego Kuratora Oświaty.

2007 r. – ogólnopolska konferencja „Śladami Tożsamości ku przyszłości”.

2008 r. – międzynarodowa konferencja „Festiwal kreatywności” pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego.

2009 r. – ogólnopolska konferencja „Samorządna Organizacja życia szkoły w społeczeństwie obywatelskim” pod honorowym patronatem burmistrza Prudnika i starosty prudnickiego.

2009 r. - wojewódzkie seminarium dla nauczycieli z Niemiec i Polski realizujących projekt „Akademia Ekologii”, „Wykorzystanie doświadczeń poszukujących na przyrodzie”.

2011 r. – ogólnopolska konferencja „Moim laboratorium jest dziecko, czyli jak zmieniać szkołę

2012 - wojewódzka konferencja korczakowska „Wychowanie ku przyszłości – uwarunkowania cywilizacyjne, a niezmienne mechanizmy rozwoju”.

2012 r. – wojewódzkie seminarium dla dyrektorów Towarzystwa Szkół Twórczych
i Stowarzyszenia Szkół Aktywnych.

2013 r. -  międzynarodowe seminarium „Skrawek nieba” - dobre praktyki edukacyjne.

 

Ponadto szkołę każdego roku odwiedzają nauczyciele, rady pedagogiczne, studenci, naukowcy z całej Polski zainteresowani naszą koncepcją pracy. Tylko w tym roku gościliśmy 110 nauczycieli ze Śląska i Lublina oraz 50 studentów. O naszej pracy powstało wiele artykułów, audycji radiowych i reportaży imitowanych w ogólnopolskich mediach (np.: Tygodnik „Polityka”; ogólnopolskie czasopismo pedagogiczne ORE „Trendy”, „Głos Nauczycielski”,  radio „Trójka”, TVP, TV Polonia, TVP Opole i wiele innych).

1 września 2010 r. w naszej szkole odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2010/2011.

 

Również przez te wszystkie lata współpracowaliśmy z:

 • Polskim Stowarzyszeniem Animatorów Pedagogiki Freineta;
 • Międzynarodową Federacją  Ruchu Nowoczesnej Szkoły;
 • Europejską Agencja Rozwoju Edukacji w Kielcach;
 • Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu;
 • Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie;
 • Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu;
 • Instytutem Konfucjusza Politechniki Opolskiej;
 • Radą Sołecką Moszczanki;
 • Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły „Otwarte okno” w Moszczance.

 

Dziękuję za te piękne lata moim uczniom, od których mogłam się uczyć każdego dnia, czasami poczuć się dzieckiem i  „wejść do zaczarowanego królestwa pedagogiki” .

 

Dziękuję moim koleżankom i kolegom, bo bez ich zaangażowania i kreatywności nic nie miałoby sensu.

 

Dziękuję Rodzicom, za to, że nam zaufali i wspólnie razem mogliśmy tworzyć „kawałek lepszego świata”

 

Dziękuję Burmistrzowi i Pani dyrektor GZOiW za „zielone światło” i pomoc w rozwiązywaniu problemów.

 

Dziękuję księdzu proboszczowi i panu sołtysowi.

 

Marzena Kędra

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Moszczance

Foto

Powrót

Skok do góry

WebinspiracjeAdmnistracja serwerowa i utrzymanie serwisu
Webinspiracje - Agencja Internaktywna - Stanisław Stadnicki
Licznik odwiedzin: 2357622