Strona główna       |        Napisz do nas

Tutaj jesteś: strona główna  |  Aktualności

?Jak przeciwdziałać przemocy i agresji w szkole i poza nią??

Debata zorganizowana przez Samorząd Uczniowski przygotowana została z myślą nie tylko o uczniach naszej szkoły. Dotyczyła narastającego zjawiska przemocy i agresji. Wszyscy wiemy, że ona istnieje. Niewiele się jednak o niej mówi. Każdy z nas rozumie, że dalej być tak nie może.

Nie można godzić się z tym, że ktoś jest poniżany, ośmieszany, bity, okradany, szykanowany. Musimy zacząć reagować, przerwać zmowę milczenia i zrobić wszystko, by skala tego zjawiska się zmniejszała.

W celu poszukiwania dobrych rozwiązań w naszej szkole w dniu 22.01.2014r. odbyło się spotkanie, podczas którego wraz z zaproszonymi gośćmi tj. nauczycielami z Lublina oraz z pracownikiem Ośrodka Interwencji Kryzysowej uczniowie poszukiwali odpowiedzi na pytanie:  „Jak przeciwdziałać przemocy i agresji w szkole i poza nią?”. Wstępem do przeprowadzenia rozmowy było przedstawienie wyników badań ankiety przeprowadzonej w naszej szkole. Po jej przeanalizowaniu wyciągnęliśmy wnioski, a następnie przeprowadziliśmy debatę, podczas której uczestnicy odpowiadali na następujące pytania:

  1. Czym jest agresja i jakie mogą być przykłady sytuacji agresywnych?
  2. Skąd się biorą konflikty i jakie mogą być ich przyczyny?
  3. Co utrudnia rozwiązanie konfliktu? Co ułatwia rozwiązywanie konfliktu?
  4. W jakich miejscach najczęściej dochodzi do przemocy wśród młodzieży?
  5. Co  powoduje wzrost przemocy u młodzieży?
  6. Gdzie szukać pomocy gdy czujemy się zagrożeni?
  7. Co możemy zrobić aby ograniczyć przemoc w szkole? Czy zaostrzyć system kar dla osób stosujących przemoc w szkole? A może należy zmienić zasady oceniania zachowania w naszej szkole?
  8. Co powoduje, że młodzi ludzie niszczą mienie poprzez malowanie wulgaryzmów, haseł na obiektach państwowych i prywatnych?
  9. Z jakimi instytucjami i w jakim zakresie szkoła może współpracować żeby przeciwdziałać agresji?
  10. Czego nam brakuje w systemie przeciwdziałania przemocy?

Kończąc debatę jej uczestnicy podali propozycje działań, które mogą zmniejszyć zjawisko agresji. Wśród propozycji wymieniono m.in. działanie „zielonej skrzynki” w szkole, do której wrzucane będą wszystkie skargi i uwagi uczniów na temat agresji i przemocy. Zaproponowano również wstawianie niższych ocen z zachowania niż dotychczas oraz ustalenie hierarchii konsekwencji za nieprzestrzeganie norm. Podkreślono również rangę wspólnych zajęć wzmacniających więzi między uczniami: obozy integracyjne, czy wycieczki.

Nie pozwólmy, aby na naszych oczach był ktoś bity, bo może zdarzyć się tak, że następny będziesz Ty i też nikt Ci nie pomoże - chociaż będziesz tego wtedy bardzo potrzebował. Dziś bywamy świadkami przemocy, jutro możemy być jej ofiarami.

Opiekun SU

Tomasz Wójtowicz

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

 

 

Powrót

Skok do góry

WebinspiracjeAdmnistracja serwerowa i utrzymanie serwisu
Webinspiracje - Agencja Internaktywna - Stanisław Stadnicki
Licznik odwiedzin: 4192449