Strona główna       |        Napisz do nas

Tutaj jesteś: strona główna  |  Aktualności

?Nie można wychowywać bez okazywania szacunku. Poszanowanie godności osobistej uczniów, którzy nawzajem szanują swoich nauczycieli, jest jednym z pierwszych warunków odnowy szkoły?

Myśl C. Freineta będąca inspiracją dla zadań majowych: ?Nie można wychowywać bez okazywania szacunku. Poszanowanie godności osobistej uczniów, którzy nawzajem szanują swoich nauczycieli, jest jednym z pierwszych warunków odnowy szkoły?

            Zadania majowe zaproponowane przez E. Bury i B. Hawron miały charakter prac plastycznych, form komiksowych, literackich i teatralnych. Towarzyszyły im przesłania- myśli, które zmuszały do refleksji i inspirowały do działania.

            Uczniowie mieli okazję plastycznie przedstawić znaczenie słów: „Nie licz na szacunek, jeśli nie dajesz go innym”. Powstały prace uświadamiające , że na szacunek należy zapracować własną postawą i zachowaniem. Dzieciom udało się trafnie przedstawić zależność, że pewne nasze  zachowania wywołują podobne postawy u innych.

            Klasy II i III przygotowały komiksy w myśl słów: „Okazywany człowiekowi szacunek czyni go lepszym”. Uczniowie, w sposób lubiany i popularny wśród dzieci, przedstawiły sytuacje, gdzie zachowania polegające na okazywaniu szacunku drugiej osobie, czynią ją lepszą. Wypowiedzi dzieci na temat swoich komiksów świadczą, że uczniowie dobrze znają wartość i siłę szlachetnych zachowań.

            W klasach IV i VI uczniowie zajmowali się wyszukiwaniem sentencji i myśli w różnych źródłach informacji związanych z z szacunkiem i poszanowaniem godności osobistej. Doskonale poradzili sobie z ilustrowaniem słów, co wskazuje na duże uwrażliwienie tą tematyką.

            Klasa I na zajęciach z wychowawcą i na zajęciach komputerowych stworzyła mini poradnik dla uczniów naszej szkoły. Tytuł poradnika to: „Wzajemny szacunek drogą do porozumienia”. Znalazły się w nim przemyślenia i rady, jak się zachowywać, by nie stracić przyjaciół i sympatii kolegów.

            Starsi uczniowie napisali o swoich nauczycielach. Temat: „Nauczyciel- mentor, nauczyciel- mistrz. Za co szanujesz swoich nauczycieli?”.  Prace pokazują, że uczniowie szanują swoich pedagogów za sprawiedliwość w ocenianiu, życzliwe zainteresowanie ich problemami, czas poświęcony na rozwiązywanie trudnych spraw wychowawczych , za optymizm.

29 maja odbyła się prezentacja wykonanych zadań i dyskusja pod hasłem „Czy można wychowywać bez okazywania szacunku”. Dyskutując i analizując problemy związane z wzajemnym okazywaniem sobie szacunku, uczniowie zastanawiali się, do czego prowadzi poniżanie, lekceważenie, brak zrozumienia i akceptacji.  Dlatego warto prowadzić dialog, poznawać się wzajemnie, okazywać zainteresowanie i zrozumienie dla odmienności. .

                                                                                                 E. Bury, B. Hawron

Powrót

Skok do góry

WebinspiracjeAdmnistracja serwerowa i utrzymanie serwisu
Webinspiracje - Agencja Internaktywna - Stanisław Stadnicki
Licznik odwiedzin: 3971481