Strona główna       |        Napisz do nas

Tutaj jesteś: strona główna  |  Aktualności

Prestiżowy tytuł Profesora Oświaty dla Marzeny Kędry

Premier Donald Tusk i Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się 14 października 2010 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wręczyli po raz trzeci w historii polskiej oświaty honorowy tytuł ? Profesora Oświaty. Wśród 13 pedagogów ten prestiżowy tytuł otrzymała pani Marzena Kędra dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance. Tytuł honorowy Profesora Oświaty jest najwyższym stopniem awansu zawodowego, który mogą osiągnąć nauczyciele pracujący w tym zawodzie . To zaszczytne wyróżnienie otrzymało dotychczas zaledwie dwudziestu najlepszych pedagogów w Polsce. Kapituła do Spraw Profesorów Oświaty składa się z 16-osobowej komisji.

Nauczyciel ubiegający się o ten tytuł musi spełnić szereg kryteriów. Obejmują one wskazane elementy, takie jak: jakość pracy bezpośrednio na rzecz uczniów, wpływ kandydata na swoje środowisko zawodowe, np. przez stwarzanie swoją postawą pozytywnego wzorca oraz poprzez różne formy dzielenia się z innymi nauczycielami swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Kryteria oceny dorobku to także, szczególne zasługi kandydata oraz jego wysoka kultura pedagogiczna, rozumiana jako wybitna umiejętność prowadzenia prawdziwego dialogu pedagogicznego w połączeniu ze stawianiem wymagań mobilizujących uczniów do pracy nad własnym rozwojem. Ponadto pełnienie funkcji doradczych i eksperckich w systemie oświaty, własne opracowania programów nauczania cieszące się uznaniem nauczycieli , publikacje dotyczące oświaty i problematyki edukacyjnej oraz uznany dorobek zawodowy potwierdzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami ministra, kuratora oświaty lub organów prowadzących szkoły.

Pani Marzena Kędra posiada III stopień specjalizacji zawodowej, jest autorką książek dla nauczycieli, uczniów oraz rzeczoznawcą MEN ds. podręczników szkolnych. Placówka, którą kieruje realizuje jej autorski program nauczania na I etapie kształcenia. Za realizację zadań opisanych w programie szkoła w 2010 r. otrzymała III nagrodę w ogólnopolskim konkursie Ministra Edukacji Narodowej „Otwarci na zmiany”.

Szkoła przez nią prowadzona posiada również inne prestiżowe nagrody na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim:

- I nagroda w konkursie „Partnerstwo bez granic”,
- II miejsce w konkursie MEN „Otwarta szkoła”,
- II miejsce w konkursie „Moje magiczne miejsce”.

W szkole w latach 2006 – 2010 zrealizowano 11 autorskich projektów edukacyjnych finansowanych z pozyskanych środków zewnętrznych, na łączną kwotę 124 500,00 (w szkole uczy się każdego roku około 100 uczniów). Dzięki tym projektom uczniowie mieli sposobność zwiedzenia ciekawych miejsc w Polsce, uczestniczenia w kreatywnych warsztatach, spotykania się z ciekawymi ludźmi kultury, nauki oraz mediów. Zostali autorami wielu publikacji.

Marzena Kędra wiele czasu poświęca pracy społecznej. Od 1996 r. jest wiceprezesem Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki C. Freineta oraz współzałożycielką i prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Otwarte okno” w Moszczance. Od 2006 r. w szkole, pod jej kierownictwem, organizowane są ogólnopolskie konferencje dla nauczycieli. Posiada również uznany dorobek zawodowy: 1999 r. – Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego 1999 r. - Nagroda Burmistrza Prudnika 2000 r. - Medal Komisji Edukacji Narodowej 2003 r. - Brązowy Krzyż Zasługi 2004 r. - Nagroda Ministra Edukacji Narodowej 2006 r. - Nagroda Burmistrza Prudnika 2007 r. - Nagroda Opolskiego Kuratora Oświaty 2008 r. - Srebrny Medal za Długoletnią Służbę 2009 r. – Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego

Jej zawodowe motto: „Szkoła, w której wszystko jest tak, jak w szkole być powinno: nauczyciele przychodzą do niej ze względu na dzieci, bo lubią z nimi być, uczniowie zaś - żeby rozwijać zdolności do samodzielnego myślenia oraz zaspokajać naturalny głód poznawania świata w miejscu, które lubią i z ludźmi, których szanują”.

Powrót

Skok do góry

WebinspiracjeAdmnistracja serwerowa i utrzymanie serwisu
Webinspiracje - Agencja Internaktywna - Stanisław Stadnicki
Licznik odwiedzin: 2681143