Strona główna       |        Napisz do nas

Tutaj jesteś: strona główna  |  Aktualności

Uroczysta ceremonia przekazania sztandaru Publicznej Szkole Podstawowej im. Haliny Semenowicz w Moszczance

Od wielu miesięcy na tę właśnie chwilę czekaliśmy z niecierpliwością, angażując się w różne działania, które mogłyby uświetnić ten kwietniowy dzień. Przygotowaliśmy:

 

 • Publikację -  „Skrawek nieba”, w której umieszczone zostały prace literackie i plastyczne dzieci, całość uzupełniły zdjęcia z życia szkoły.

SKRAWEK NIEBA

 

 • 2 numery gazetki szkolnej „Swobodne Motyle”.
 • Uczniowie koła polonistycznego napisali wywiad z Haliną Semenowicz.
 • Na zajęciach komputerowych powstał komiks o życiu i twórczości naszej Patronki. http://www.toondoo.com//ViewBook.toon?bookid=448504
 • Debatę – Dlaczego należy pomagać dzieciom chorym i niepełnosprawnym? W debacie uczestniczyli pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku
 • Poradnik -  „Wyspy szczęśliwe” -  Dzieci – Dzieciom. Całość uzupełniły prace plastyczne wykonane przez dzieci chore, niepełnosprawne.

 

Taka chwila zdarza się tylko raz

Uroczystość przekazania sztandaru szkole rozpoczęła się 19 kwietnia 2013 r. mszą świętą. Ksiądz proboszcz Józef Wojtasek poświęcił sztandar.  Po zakończonej mszy wszyscy w uroczystym pochodzie, przemaszerowali do szkoły na kolejną część ceremonii. Tu nastąpiło uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej Budowniczym Publicznej Szkoły Podstawowej w Moszczance. Tablica ufundowana została przez społeczność szkolną. Aktu odsłonięcia tablicy dokonał sołtys Moszczanki – Mieczysław Partyczny. Następnie proboszcz Józef Wojtasek poświęcił tablicę.

 

 

 

 

 

Dalsze uroczystości odbywały się 20 kwietnia 2013 r. Dzięki wysiłkowi nauczycieli i talentowi artystycznemu dzieci sala gimnastyczna, w której odbywała się uroczystość nawiązywała do najpiękniejszego miejsca na Ziemi jakim jest Moszczanka. W tle widniały Góry Opawskie i pobłyskiwała złota korona – symbol Moszczanki.

Z okazji tak wyjątkowego i niecodziennego wydarzenia w życiu naszej społeczności mogliśmy gościć w szkole najważniejszych przedstawicieli miasta, regionu oraz nauczycieli freinetowców z Szwajcarii, Francji i Polski. Dyrektorka szkoły Marzena Kędra przywitała dostojnych gości:

 • Panią Aleksandrę Semenowicz – córkę patronki naszej szkoły,
 • Janinę Okrągły- posłankę na sejm Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Franciszeka Fejdycha – burmistrz Prudnika,
 • Radosława Roszkowskiego – starosta prudnicki,
 • Aurelię Stępień -  dyrektor Wydziału Wspomagania i Strategii Edukacyjnej w Opolskim Kuratorium Oświaty,
 • Artura Rolkę – doradcę– Marszałka Województwa Opolskiego pana Józefa Sebesty,
 • Stanisława Hawrona – zastępcę burmistrza Prudnika,
 • Zbigniewa Kosińskiego – przewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku,
 • Zofię Zeprzałkę – Krzemień, radną gminy Prudnik, przewodnicząca Komisji Oświaty,
 • Przyjaciół z Miedzynarodowego Ruchuchu Freinetowskiego - Petera Staigera,

Mirell i Michela Mulat - nauczycielie freinetowcy,

 • panią Bogumiłę Bąk - Nauczyciela Roku 2003,   pana Wiesława Włodarskiego – Nauczyciela Roku 2007
 • prof. Gabrielę Kapicę z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
 • dr Aldonę Kopik z Akademii Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Marię Strońską dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku,
 • Marię Boczarską prezeskę oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Prudniku,
 • Dyrektorów szkół z gminy Prudnik,
 • Przyjaciół z Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta,
 • Grażynę Kilmko – dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku,
 • Mirosława Kopika – prezesa zarządu Europejskiej Agencji Rozwoju z Kielc,
 • Andrzeja Kłakowicza – komendanta Powiatowej Policji w Prudniku,
 • Adama Piotrowskiego – dyrektora Powiatowej stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Prudniku
 • Stanisława Jureckiego – nadleśniczego Nadleśnictwa Prudnik,
 • Ryszarda Janisza – dyrektora zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej,
 • Mieczysława Partycznego – sołtysa naszej wsi ,
 • księdza proboszcza Józefa Wojtaska
 • Rodziców na czele z przewodniczącą Rady Rodziców panią Violettą Kossowską – Skop.

Ceremonia
Ceremonia rozpoczęła się od uroczystego składania podpisów w Księdze Pamiątkowej „otwartej na okoliczność utrwalenia w pamięci potomnych listy Fundatorów sztandaru Publicznej Szkoły Podstawowej w Moszczance”.

Fundatorzy sztandaru:

 • Gmina Prudnik.
 • Danuta Jazłowiecka – poseł do Parlamentu Europejskiego.
 • Janina Okrągły – poseł na Sejm RP.
 • Starostwo Powiatowe w Prudniku.
 • Firma Agra Vita – Dariusz Wawrzyniak.
 • Europejska Agencja Rozwoju z Kielc.
 • Nadleśnictwo Prudnik.
 • Zakład Energetyki Cieplnej w Prudniku.
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku.
 • Grażyna Janus – Bartnik i Bogusław Bartnik.
 • Bronisława Basałaj i Jerzy Basałaj.
 • Regina Chorn.
 • Franciszek Fejdych.
 • Stanisław Hawron.
 • Prof. Gabriela Kapica i prof. Marian Kapica.
 • Grażyna Kasprzak – Mgiera.
 • Ewa Sitek i Henryk Sitek.
 • Ks. Józef Wojtasek.
 • Grupy Regionalne Polskiego Stowarzyszenia animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta.
 • Rodzice: Violetta i Witold Adamscy, Izabela Furgała, Beata Malinowska, Barbara Mochnik, Mirosław Pawka, Anna Sitek i Jarosław Sitek, Violetta Kossowska – Skop i Piotr Skop, Gabriela Sobkowicz, Krystyna Strap i Mariusz Strap, Danuta Kraus, Elżbieta Zapała i  Artur Zapała, Joanna Żabska.
 • Nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance.

Doniosłość tych chwil akcentowały werble w wykonaniu Tymona Rojka z kl. I i utwory wykonane na pianinie przez Pawła Kossowskiego- Skop z kl. VI.

Kolejnym ważnym momentem było uroczyste przekazanie sztandaru. W imieniu Fundatorów sztandar przekazywały pani Kazimierz Piwko i Anna Zawadzka – członkowie Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta by przekazać go burmistrzowi Gminy Prudnik panu Franciszkowi Fejdychowi. Fundatorzy opisali również symbolikę sztandaru. Z wielkim szacunkiem i pieczołowitością pani dyrektor Marzena Kędra przejęła sztandar od burmistrza mówiąc „Przyjmując sztandar wyrażam serdeczne podziękowanie za tak cenny dar. Pragnę zapewnić, że będzie on symbolem wartości, które są i będą fundamentem pracy dydaktyczno - wychowawczej naszej szkoły. Następnie  sztandar przekazała uczniom zwracając się do nich słowami „Nieście sztandar wysoko, rozsławiajcie imię Publicznej Szkoły Podstawowej im. Haliny Semenowicz.”

Uczniowie, przejmując sztandar, ucałowali jego skraj. Poczet sztandarowy zaprezentował zgromadzonym sztandar szkoły.

 

Ślubowanie

Przewodnicząca szkoły Paulina Adamska odczytała akt ślubowania, które złożyli uczniowie reprezentujący wszystkie klasy. Wszystkie ważne momenty ceremonii, akty wręczania i przekazywania sztandaru, wprowadzania i wyprowadzania pocztów zebrani podkreślali powstaniem z miejsc.

 

Nasi Goście

Następnie głos zabrali niektórzy z dostojnych, licznie zgromadzonych gości. Otrzymaliśmy też liczne podziękowania i gratulacje. 

 

 

 

 

Od lewej Aleksandra Semenowicz, M. M. Mulat, K. Piwko, A. Zawadzka

 

 

 

 

Sztandar Publicznej Szkoły Podstawowej im. Haliny Semenowicz
Jesienia 2012 r. ogłosiliśmy wśród dzieci konkurs na awers naszego sztandaru. Komisja konkursowa wybrała projekt Benedykta Pustelniaka z kl. V.

Od dziś wszyscy już będą wiedzieć, że sztandar naszej szkoły ma kształt kwadratu o wymiarach jednego metra. Obszyty jest złotymi frędzlami, a drzewiec o wysokości 2 m 20 cm zakończony jest okuciem z metalowym orłem. Na biało-czerwonym rewersie umieszczono godło państwowe- srebrno-złoty orzeł ze zwróconą w prawo głową ozdobioną złotą koroną. Jego rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu, gotowość do pokonywania wszelkich trudności. Awers jest w kolorze chabru. Pośrodku znajduje się zarys Gór Opawskich, złota korona i dąb – drzewo życia, które jest symbolem trwania i rozwoju.  Wokół symbolicznych gór umieszczono nazwę szkoły.

Sztandar dla społeczności szkolnej ma znaczenie symboliczne - to znak Polski, ale i naszej Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie.

 

 

 

 

 

Wystawy       

Specjalnie na to święto przygotowasmy ekspozycję stałą i wystawy okolicznościowe o patronce - Halinie Semenowicz.

 

 

 

 

 

 

 

Część artystyczna

Ostatnim punktem uroczystości było widowisko muzyczno – taneczne pt. „Powrót miłości” przygotowane przez nauczycielki Małgorzatę Żuk i Annę Włodarczyk. 24 uczniów z klas I – VI w sposób niebanalny: przy pomocy tańca, gestu, mimiki zilustrowało wewnętrzny świat dziecka. Spektakl wywarł na widzach ogromne wrażenie. Dzieci zebrały pochwały od gości z Polski i z zagranicy.

 

 

 

 

 


Seminaria problemowe

Po skończonych głównych obchodach święta, zaproszeni goście zgromadzili się na seminariach problemowych. Mieli okazję wysłuchać wykładu okolicznościowego „Nauczyciel Freinetowiec”, który  przygotowała pani Maria Kościuszko. Ważnym akcentem była projekcja filmu dokumentalnego „Życie i twórczość Haliny Semenowicz zrealizowanego przez Michela Mulata z Francji. Na zakończenie dyrektorka szkoły Marzena Kędra przybliżyła zebranym prezentację nt. „Nowoczesna edukacja szkolna” – jak realizujemy program nauczania inspirowany pedagogiką C. Freineta w Moszczance.


Krótka refleksja


      „Każda dobra szkoła nie zatrzymuje się w rozwoju, dąży nieustannie do zapewnienia jak najbardziej optymalnych warunków uczenia się każdemu dziecku.

Nauczyciele poszukują więc pilnie takich metod nauczania i wychowania, które sprzyjają kształtowaniu postaw twórczych, wyrabianiu samodzielności i poczucia odpowiedzialności.”

Halina Semenowicz

Więcej informacji w zakładce Nasz Patron

 

zapraszamy do NASZEJ GALERII ZDJĘĆ

Powrót

Skok do góry

WebinspiracjeAdmnistracja serwerowa i utrzymanie serwisu
Webinspiracje - Agencja Internaktywna - Stanisław Stadnicki
Licznik odwiedzin: 3971519