Strona główna       |        Napisz do nas

Tutaj jesteś: strona główna  |  Aktualności

Plan pracy Samorządu Szkolnego

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2012/2013

Opiekun samorządu: mgr Tomasz Wójtowicz

 

Plan Pracy Samorządu Szkolnego opracowano na podstawie Programu Zespolu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance, propozycji uczniów oraz doświadczeń z ubiegłych lat. Uwzględnia działania edukacyjne, wychowawcze i profilaktyczne w pięciu obszarach tematycznych:

 • poszukiwanie
 • odkrywanie
 • odczuwanie
 • doświadczanie
 • tworzenie

Obszar: Poszukiwanie

 

Drogowskazy

SYMBOL

 

Działania

 

Zadania

 

Termin

 

Odpowiedzialni

 • Przygotowujemy oferty edukacyjne zgodne z różnorodnymi potrzebami dzieci
 • Uwzględniamy w programach edukacyjnych potrzeby dziecka: indywidualne  i społeczne

 

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W

Edukacja regionalna w świetle koncepcji pedagogicznej C.Freineta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wychowanie obywatelskie”

 

Przypomnienie historii powstania szkoły.

Symbole naszej szkoły.

Losy absolwentów szkoły.

Spotkanie z seniorami wsi Moszczanka.

Gromadzenie pamiątek i zdjęć związanych z historią wsi i szkoły – stworzenie albumu i jego prezentacja.

Szczęście dzieci – rozmowy z ludźmi starszymi nt. sytuacji dzieci  w dawnych latach.

 

 

 

 

 

II - V 2013

 

Uczniowie wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

SU                 opiekun samorządu

 

 

Obszar: Odkrywanie

 

Drogowskazy

SYMBOL

 

Działania

 

Zadania

 

Termin

 

Odpowiedzialni

 • Uwzględniamy indywidualizację w edukacji szkolnej i przedszkolnej
 • Dbamy o rozwój uczniów zdolnych
 • Dostosowujemy wymagania do indywidualnych potrzeb ucznia

 

 

 

E

W

 

Konkursy szkolne.

Zorganizowanie konkursu „Matematyczny turniej klas IV-VI”

Zorganizowanie Konkursu „Mam Talent”

Przygotowanie dyplomów i nagród.

 

V

 

II

          

SU

uczniowie,

wychowawcy

E

P

Moje pasje i zainteresowania.

Konferencje dziecięce.

Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów nt. pasji oraz zainteresowań.

Prezentacja zebranych danych.

Debata nt. pasji i zainteresowań – „w czym jestem najlepszy?”.

Zaplanowanie i pomoc w zorganizowaniu konferencji dziecięcych nt. „Dzielę się tym co potrafię i czego doświadczam”

 • „Muzyka moją pasją” – O.Łukaszewicz,
 • „Ryby akwarystyczne” – W.Porębski
 • „Świat widziany oczami dziecka”- M.Konieczna, J. Olejnik, N. Mączka, P.Adamska

Zaproszenie do szkoły ludzi z pasją.

 

X

XI

 

XII,

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 SU

chętni uczniowie,

wychowawcy

 

 

Obszar: Odczuwanie

 

Drogowskazy

SYMBOL

 

Działania

 

Zadania

 

Termin

 

Odpowiedzialni

 • Tworzymy klimat sprzyjający przyjaznemu uczeniu się
 • Razem z uczniami uczestniczymy w procesie edukacyjnym
 • Rozwijamy wrażliwość intelektualną, emocjonalną i estetyczną

W

P

 

„Autorytety w moim życiu”.

„To, co w życiu cenię najbardziej”

 

 

 

 

 

 

 

 

„Respektowanie praw i obowiązków dziecka – ucznia w szkole”

Zorganizowanie uroczystego apelu z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej:

- wykonanie dekoracji,

- przygotowanie części artystycznej,

- przygotowanie upominków dla pracowników szkoły i emerytów,

- odwiedzenie emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły.

Przygotowanie na specjalne okazje:

 1. Prima Aprilis – przebieramy się za postacie z bajek.
 2. Poczta walentynkowa – ubieramy się na czerwono.

 

Ankieta nt. praw dziecka w klasie freinetowskiej.

Prezentacja odpowiedzi uczniów.

Debata nt. praw i obowiązków ucznia.

 

X

 

 

 

            X

           

 

 

 

II i IV 2013

 

 

 

II 2013

 

 

SU

Opiekun SU

 

 

 

 

 

SU

Opiekun SU

 

 

SU

Opiekun SU

 

 

 SU

Opiekun SU

 

 

 

W

 

 

 

„Uczestniczymy w procesie edukacyjnym”

 

 

 

 

 

„Bliżej gimnazjum”

Pomoc w organizacji Andrzejek szkolnych.

„Magiczna skrzynka” – rozpatrywanie pomysłów i propozycji uczniów.

Opieka nad młodszymi kolegami z klasy I.

 

Zorganizowanie i pomoc w przeprowadzeniu „Giełdy podręczników”.

 

Spotkanie klasy VI z przedstawicielami gimnazjum

30 XI

 

 

Cały rok

 

 

VI 2013

III-IV

SU                           wychowawcy klas

SU, opiekun, rodzice

 

klasy IV-VI              wychowawcy tych klas

SU, opiekun

 

 

 

Obszar : Doświadczanie

 

Drogowskazy

SYMBOL

 

Działania

 

Zadania

 

Termin

 

Odpowiedzialni

 • Wykorzystujemy aktywność własną dziecka w poznawaniu świata
 • Pozwalamy samodzielnie odkrywać i zdobywać wiedzę naszym dzieciom
 • Organizujemy i pielęgnujemy środowisko wychowawcze

E

P

„Dbamy o piękno natury”.

 

 

 

 

„ I ty możesz zostać świętym Mikołajem”

 

Nadzór nad dokarmianiem ptaków zimą przez uczniów klas I-III.

 

Przeprowadzenie zbiórki makulatury w szkole.

 

Segregacja plastikowych butelek.

 

W dzień Mikołajek zorganizowana zostanie akcja „Czapka Mikołaja”- uczniowie ubierają w ten dzień czapkę Mikołaja.

Przeprowadzona zostanie zbiórka pluszaków dla przedszkolaków.

        XI- III

 

IX- XI

IV - VI

 

Cały rok

 

 

XII

klasy I- III wychowawcy tych klas

SU                  opiekun

 

Pan woźny, SU, wychowawcy klas

E

W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

W

 

„Jestem Polakiem”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach narodowych i szkolnych:

 • Rozpoczęcie Roku Szkolnego
 • Święto Niepodległości
 • Święto Konstytucji 3 Maja
 • Zakończenie Roku Szkolnego

     

       

 

 

 

Według kalendarza uroczystości

 

Opiekun SU

 

SU, opiekun

 

 

 

uczniowie wybrani do pocztu sztandarowego, opiekun SU

 

 

„Jestem odpowiedzialny”

Opieka nad „Szkolną Ekspozycją Regionalną”.

cały rok

 

 

SU,                 opiekun SU

 

Obszar: Tworzenie

 

Drogowskazy

SYMBOL

 

Działania

 

Zadania

 

Termin

 

Odpowiedzialni

 • Stosujemy metody edukacyjne wspierające i wyzwalające aktywność własną dziecka
 • Promujemy wychowywanie, czyli zamiast narzucać ustalone reguły wychowawcze, pozwalamy naszym uczniom uczestniczyć w ich tworzeniu
 

 

W

„Aktywna praca na rzecz samorządu klasowego i szkolnego”

Przygotowanie wyborów do nowego Samorządu Szkolnego na rok szkolny 2013/2014.

 

Organizacja pracy samorządu szkolnego z ustaleniem dyżurów w jadalni podczas przerwy obiadowej.

 

Aktualizacja gazetki Samorządu Uczniowskiego.

Tworzymy szkolny kodeks wychowawczy

VI

           

            IX

cały rok

 

 

cały rok

na bieżąco

 

w miarę potrzeb

III - IV

SU, opiekun

 

opiekun SU

SU                                klasy IV – VI, wychowawcy tych klas

SU

SU, opiekun

 

SU, opiekun

             

 

Tomasz Wójtowicz

 

 

 

 

Powrót

Skok do góry

WebinspiracjeAdmnistracja serwerowa i utrzymanie serwisu
Webinspiracje - Agencja Internaktywna - Stanisław Stadnicki
Licznik odwiedzin: 4192298