Strona główna       |        Napisz do nas

Tutaj jesteś: strona główna  |  Zdalne nauczanie

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym ZSP wprowadza system kształcenia zdalnego. W celu realizacji programu nauczania materiały dla uczniów z poszczególnych klas będą udostępniane pod wskazanymi niżej adresami. Pod wskazanymi adresami znajdują się foldery poszczególnych przedmiotów. Klasa 1:https://1drv.ms/u/s!Ak7vKuzkxL0ZaetFppeJTIJAGFc?e=GQgjKE Klasa 2:https://1drv.ms/u/s!Ak7vKuzkxL0ZaqKQZomCGfNnO60?e=b3GKbl Klasa 3:https://1drv.ms/u/s!Ak7vKuzkxL0Za_JfF8nAOzop6cs?e=qqwsbt Klasa 4:https://1drv.ms/u/s!Ak7vKuzkxL0ZbJkXXtYAWkpDw64?e=E8q8oy Klasa 5:https://1drv.ms/u/s!Ak7vKuzkxL0ZbUGaEqD8_JlMXns?e=JKf0PS Klasa 6:https://1drv.ms/u/s!Ak7vKuzkxL0Zbm18V52WpiaKYKA?e=jfQ33K Klasa (...)
W związku możliwością zaopiekowania dzieci w przedszkolu w Moszczance i Łące Prudnickiej zostały opracowane, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, wewnętrzne procedury i dokumenty, z którymi powinien zapoznać się każdy rodzic, który potrzebuje zapewnienia opieki w placówce. Otwieramy przedszkola – informacja MEN Wytyczne GIS - żłobki i przedszkola (pierwsza aktualizacja) Procedura organizacji opieki w przedszkolu Szczegółowa procedura dotycząca zasad postępowania w przypadku podejrzenia u dzieci zarażenia koronawirusem Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID (...)
W związku z możliwością powrotu do szkoły uczniów klas I – III oraz możliwością zorganizowania zajęć rewalidacyjnych, WWR i konsultacji klasy VIII zostały opracowane zgodnie z wytycznymi GIS, MEN, MZ wewnętrzne procedury i dokumenty, z którymi powinien zapoznać się każdy rodzic i uczeń deklarujący powrót do szkoły. Zgłoszenie dziecka kl. I – III do opieki na terenie szkoły Zgłoszenie dziecka na zajęcia rewalidacji, WWR Procedura organizacji opieki w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Moszczance w czasie epidemii COVID-19 Zgoda na mierzenie temperatury Dobrowolna kwalifikacyjna ankieta epidemiologiczna (...)
na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych CKE, GIS oraz MEN w związku z przeprowadzeniem egzaminów z dnia 15 maja 2020 r. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która ponadto dokonała przed wyjściem z domu pomiaru temperatury i nie przekroczyła ona 37⁰C. Każdy uczeń wchodzący na teren budynku szkoły może mieć kontrolnie zmierzoną temperaturę bez jej odnotowywania. Uczeń nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywaw domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły (...)

Skok do góry

WebinspiracjeAdmnistracja serwerowa i utrzymanie serwisu
Webinspiracje - Agencja Internaktywna - Stanisław Stadnicki
Licznik odwiedzin: 4482462