Strona główna       |        Napisz do nas

Tutaj jesteś: strona główna  |  Kadra

Kadra

p.o. DYREKTOR SZKOŁY:

mgr Tuz Małgorzata - historia, nauczyciel dyplomowany

NAUCZYCIELE:

mgr Borko - Ciesielska Marta - wychowanie fizyczne, biblioteka, opiekun świetlicy, nauczyciel mianowany

mgr Brudniak Jolanta – edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel dyplomowany

mgr Bury Elżbieta – edukacja wczesnoszkolna, przyroda, nauczyciel dyplomowany

mgr Czabaj Kazimiera – logopedia, oligofrenopedagogika, nauczanie indywidualne, nauczyciel dyplomowany

mgr Gibek Małgorzata – język angielski, nauczyciel dyplomowany

mgr Król Anna – geografia, biologia, przyroda, świetlica, nauczyciel kontraktowy

mgr Niedbalska Alicja – religia, muzyka, plastyka, nauczyciel dyplomowany

mgr Sajewicz Bożena – wychowanie fizyczne, technika, nauczyciel dyplomowany

mgr Trybel Jolanta – matematyka, nauczyciel dyplomowany

mgr Wawrzyniak Grażyna – pedagog szkolny, nauczyciel dyplomowany

mgr Włodarczyk Anna – historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, nauczyciel dyplomowany

mgr Wójtowicz Tomasz – matematyka, informatyka, nauczyciel mianowany

mgr Zaworska Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel dyplomowany

mgr Żuk Małgorzata – język polski, logopedia, nauczyciel dyplomowany

mgr Edyta Worożańska – wychowanie przedszkolne, nauczyciel dyplomowany

mgr Mariola Anioł – wychowanie przedszkolne, nauczyciel dyplomowany

mgr Judyta Licznar – kształcenie wczesnoszkolne, wychowanie przedszkolne, nauczyciel kontraktowy

mgr Sylwia Gołębiowska - wychowanie przedszkolne, nauczyciel stażysta 

 

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA:

mgr Brygida Nowak – sekretarz szkoły

Małgorzata Hrynek – pomoc nauczyciela

mgr Kinga Brzezińska – pomoc nauczyciela

Jolanta Szewczyk - pomoc nauczyciela

Wiesława Piekarczyk – sprzątająca

Anna Biernacka - sprzątająca

Elżbieta Bolibrzuch – intendent

Barbara Zadrożna – kucharka

Dorota Tomczyk – pomoc kuchenna

Tadeusz Tuz – woźny – konserwator

Aleksander Cieśla – palacz

 

KADRA PRACUJĄCA W PRZEDSZKOLU W ŁĄCE PRUDNICKIEJ:

mgr Maria Smętek - wychowanie przedszkolne, nauczyciel dyplomowany

mgr Ewa Pelczar - wychowanie przedszkolne, nauczyciel dyplomowany

mgr Marzena Michalik - wychowanie przedszkolne, nauczyciel dyplomowany

mgr Alina Pietruszyńska - religia, nauczyciel dyplomowany

mgr Ewa Szewczyk - wychowanie przedszkolne, nauczyciel stażysta

 

OBSŁUGA:

Joanna Zacłona-Ryszka – kucharka

Barbara Jonik - pomoc kuchenna

Alina Rewucka - pomoc nauczyciela

Małgorzata Turowska - pomoc nauczyciela

Bronisław Kroczak - woźny

Skok do góry

WebinspiracjeAdmnistracja serwerowa i utrzymanie serwisu
Webinspiracje - Agencja Internaktywna - Stanisław Stadnicki
Licznik odwiedzin: 2478956