Strona główna       |        Napisz do nas

Tutaj jesteś: strona główna  |  Kadra

Kadra

DYREKTOR SZKOŁY:

mgr Tuz Małgorzata - historia, nauczyciel dyplomowany

NAUCZYCIELE:

mgr Borko - Ciesielska Marta - wychowanie fizyczne, biblioteka, opiekun świetlicy, nauczyciel dyplomowany

mgr Bury Elżbieta – edukacja wczesnoszkolna, przyroda, nauczyciel dyplomowany

mgr Czabaj Kazimiera – logopedia, oligofrenopedagogika, nauczanie indywidualne, nauczyciel dyplomowany

mgr Gibek Małgorzata – język angielski, nauczyciel dyplomowany

mgr Krawczyk Zygmunt – technika, nauczyciel dyplomowany

mgr Król Anna – geografia, biologia, przyroda, świetlica, nauczyciel kontraktowy

mgr Ligęza Jolanta - wychowanie fizyczne, oligofrenopedagogika, nauczyciel dyplomowany

mgr Luty-Cieśla Irena – religia, nauczyciel świetlicy, nauczyciel dyplomowany

mgr Maćków Anna – fizyka, nauczyciel dyplomowany

mgr Niedbalska Alicja – muzyka, plastyka, nauczyciel dyplomowany

mgr Półchłopek Barbara – chemia, nauczyciel dyplomowany

mgr Trybel Jolanta – matematyka, nauczyciel dyplomowany

mgr Wawrzyniak Grażyna – pedagog szkolny, nauczyciel dyplomowany

mgr Włodarczyk Anna – historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, nauczyciel dyplomowany

mgr Wołoszyn Katarzyna – język niemiecki, nauczyciel dyplomowany

mgr Wójtowicz Tomasz – matematyka, informatyka, nauczyciel dyplomowany

mgr Zaworska Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel dyplomowany

mgr Żuk Małgorzata – język polski, logopedia, nauczyciel dyplomowany

mgr Worożańska Edyta – wychowanie przedszkolne, nauczyciel dyplomowany

mgr Licznar Judyta– kształcenie wczesnoszkolne, wychowanie przedszkolne, nauczyciel kontraktowy

mgr Schinke Patrycja – język niemiecki, nauczyciel kontraktowy

mgr Śmietanka Ewa – język angielski, nauczyciel dyplomowany

mgr Szewczyk Ewa - wychowanie przedszkolne, nauczyciel stażysta

mgr Brzezińska Kinga – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne

 

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA:

mgr Brygida Nowak – sekretarz szkoły

Małgorzata Hrynek – pomoc nauczyciela

Anna Biernacka - sprzątająca

Karolina Pelczar - sprzątająca

Elżbieta Bolibrzuch – intendent

Barbara Zadrożna – kucharka

Dorota Tomczyk – pomoc kuchenna

Tadeusz Tuz – woźny – konserwator

Aleksander Cieśla – palacz

 

KADRA PRACUJĄCA W PRZEDSZKOLU W ŁĄCE PRUDNICKIEJ:

mgr Maria Smętek - wychowanie przedszkolne, nauczyciel dyplomowany

mgr Katarzyna Babiak - wychowanie przedszkolne, nauczyciel kontraktowy

mgr Kinga Brzezińska - wychowanie przedszkolne, nauczyciel kontraktowy

mgr Alina Pietruszyńska - religia, nauczyciel dyplomowany

 

OBSŁUGA:

Joanna Zacłona-Ryszka – kucharka

Barbara Jonik - pomoc kuchenna

Jolanta Szewczyk - pomoc nauczyciela

Małgorzata Turowska - pomoc nauczyciela

Skok do góry

WebinspiracjeAdmnistracja serwerowa i utrzymanie serwisu
Webinspiracje - Agencja Internaktywna - Stanisław Stadnicki
Licznik odwiedzin: 4482515