Strona główna       |        Napisz do nas

Tutaj jesteś: strona główna  |  Partnerzy i sponsorzy

W dniu 23 listopada 2012 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Otwarte okno” i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Moszczance zorganizowały wojewódzką konferencję w ramach roku Korczakowskiego. Inicjatorką i autorką programu była dyrektorka szkoły Marzena Kędra. Konferencja realizowana była z Grantów Edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2012/2013, wzięło w niej udział ponad 100 osób. Podjęliśmy się realizacji tej konferencji, bowiem idee pedagogiki Korczaka splatają się z pedagogiką Freineta, która stanowi drogowskazy naszej pracy pedagogicznej. Drogi Korczaka i Freineta były róże, ale mieli te same cele. Wywodzą się (...)
FESTIWAL KREATYWNOŚCI W dniach od 14 do 16 listopada 2008 r. w naszej szkole pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego odbywała się Ogólnopolska Konferencja „Festiwal Kreatywności”. Konferencja odbywała się w ramach realizowanego projektu „Strefa Kreatna – Moszczanka”, finansowanego ze środków Samorządu Województwa Opolskiego. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele z całej Polski. Gościem honorowym był Michel Mulat – Prezydent Międzynarodowego Ruchu Nowoczesnej Szkoły, pomysłodawca i założyciel „wirtualnych klas”. To właśnie w naszej szkole powstała pierwsza w Polsce „wirtualna klasa” (...)
5 grudnia 2011 roku, zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zespołem Szkolno- Przedszkolnym a Zespół Edukacyjno - Wychowawczy w Delatynie na Ukrainie
Międzynarodowa Federacja Ruchu Nowoczesnej Szkoły Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C. Freineta należy do Międzynarodowej Federacji Ruchu Nowoczesnej Szkoły. Zakres obejmuje m.in. łączenie stowarzyszeń i grup z całego świata, które identyfikują się z ideami i zasadami, zawartymi w Karcie Nowoczesnej Szkoły, rozwijanie i organizowanie kontaktów między poszczególnymi ruchami nowoczesnej szkoły, wymiany myśli i poglądów nauczycieli realizujących te same cele w różnych warunkach społecznych, kulturowych, politycznych i ekonomicznych, wydawanie materiałów pomocniczych dla nauczycieli oraz Biuletynów Informacyjnych (...)
Nasza współpraca nawiązana została dzięki dyrektorce szkoły Marzenie Kędrze, która w 2008 r. uczestniczyła w Międzynarodowym Kongresie Nauczycieli Freinetowców w Meksyku. Naszym korespondentem jest freinetowska szkoła Manuel Bartolomé Cossío. Korespondencję prowadzimy w języku angielskim, listy dotyczą kultury, tradycji, historii. Uczniowie przesyłają sobie również drobne upominki oraz własne „arcydzieła”. Korespondencja z Meksykiem Uczniowie naszej szkoły już od kilku lat prowadzą korespondencję ze szkołą meksykańską, znajdującą się w Mexico City. Pomimo tego, że nasze szkoły różnią się pod wieloma względami i dorastamy w jakże (...)
I nagroda Marszałka Województwa Opolskiego 9 marca 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego rozstrzygnięto ósmą już edycję tego konkursu „Partnerstwo bez granic”. Nasze Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Otwarte okno” otrzymało I nagrodę w wysokości 5 tyś. złotych za inicjatywę „Strefa Kreatywna – Region Opolski”. Nagrodę odebrała dyrektor szkoły Marzena Kędra. W uroczystości wręczenia nagród uczestniczył Franciszek Fejdych - Burmistrz Prudnika. Celem Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Otwarte okno” jest stwarzanie ram organizacyjnych do wspólnej pracy, wymiany myśli i doświadczeń nauczycieli, (...)

Skok do góry

WebinspiracjeAdmnistracja serwerowa i utrzymanie serwisu
Webinspiracje - Agencja Internaktywna - Stanisław Stadnicki
Licznik odwiedzin: 4482335