Strona główna       |        Napisz do nas

Tutaj jesteś: strona główna  |  Nasza Patronka  |  Dlaczego Halina Semenowicz?

Dlaczego Halina Semenowicz?

W naszej pracy odnosimy się do filozofii pedagogiki Celestyna Freineta. Realizujemy autorskie projekty edukacji obywatelskiej, regionalnej oraz stawiamy na rozwijanie dyspozycji twórczych. Wszystkie szkolne imprezy, uroczystości, akcje mają swoje freinetowskie oblicze.

Prekursorką pedagogiki C. Freineta w Polsce była nasza Patronka. Wybraliśmy takiego patrona szkoły, ponieważ idee przekazywane polskim nauczycielom - reguły demokracji i zasady respektowania praw dziecka - są nam bliskie.

Ważna jest bowiem dla nas freinetowska idea dowartościowania dziecka, którą przez wszystkie lata swojej pracy preferowała Halina Semenowicz. Jesteśmy szkołą, która świadomie rezygnuje z przymusu, stwarzając miejsce na pytania, wątpliwości, doświadczanie, eksperymentowanie, tworzenie. Wypływa to z naszego przekonania, że wysłuchanie i zrozumienie potrzeb wszystkich zainteresowanych daje duże szanse na wzajemną współpracę i ujawnienie się takich ludzkich wartości, jak życzliwość, współczucie, szczerość i uczciwość.

W miejsce przymusu proponujemy jasne zasady, wiele z nich ustanawiają sami uczniowie, którzy dbają, aby były one przestrzegane. Pragniemy bowiem wspierać dziecięcą inteligencję zarówno umysłową, jak i emocjonalną.  Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi nauczycielami swoich dzieci. Ale każdy człowiek w swoim życiu spotyka jeszcze wielu innych nauczycieli, nie tylko szkolnych. My chcemy być przewodnikami w tej trudnej drodze odkrywania tego, co ważne, istotne, potrzebne w informacyjnym zalewie, którego doświadczamy. Dlatego wspólnie pracujemy nad metodami, które pozwolają nam działać w zgodzie z życiem, naturą oraz wymaganiami egzaminacyjnymi. Wykorzystując dziecięcą ciekawość oraz emocjonalność staramy się pomagać dzieciom rozpoznawać swoje potrzeby, zdolności i rozwijać własną niepowtarzalność. Nie chcemy dostarczać dzieciom gotowych interpretacji świata, lecz narzędzi, dzięki którym będą potrafiły szukać odpowiedzi na ważne i uniwersalne pytania. Wierzymy, że cel istnienia „Naszej Szkoły”, jakim jest wszechstronny rozwój dziecka i przygotowanie do odpowiedzialnej dorosłości, wart jest wszelkich wysiłków.

Halina Semenowicz w swojej pedagogicznej drodze proponowała nauczycielowi rolę animatora w pobudzaniu samodzielnej twórczości dziecka w pisaniu swobodnych tekstów, rysowaniu, malowaniu i muzyce, w arytmetyce poprzez samodzielne rozwiązywanie zadań i ich samoocenę. Uważała, że te metody dawały dzieciom satysfakcję i radość oraz miały wpływ na kształtowanie umiejętności niezbędnych na dalszych szczeblach edukacji. W swoim życiu kierowała się uniwersalnymi wartościami, które można odnaleźć w jej książce „Chleb i róże” adresowanej do rodziców i nauczycieli, a wszystko to wypływało z potrzeby serca i zainteresowania drugim człowiekiem. Nie satysfakcjonowała ją nacechowana rutyną praca w tradycyjnej „scholastycznej” szkole. Szukała sensu i źródła prawdziwego zadowolenia i radości dla dzieci.

W osobie Haliny Semenowicz, jej życiu, działaniach i poglądach, które głosiła, odnajdujemy ważne dla nas fundamentalne wartości i ideały: miłość do ludzi, niezgodę na krzywdę innych, pomoc dzieciom chorym, odwagę cywilną, pokorę i entuzjazm w czynieniu tego, co uczynić należy, tolerancję i kierowanie się w życiu jasnymi wartościami. Mówiła „Kiedy musicie dokonać wyboru z dwóch różnych, a trudnych spraw, wybierzcie zawsze trudniejszą”. Była dobrym, życzliwym człowiekiem, po harcersku gotowym pomagać w potrzebie.

Uczniowie, kiedy poznawali Patronkę, sami dostrzegali wyraźny związek pomiędzy Programem Szkoły, sposobem pracy nauczycieli a ideałami, jakie uosabia Halina Semenowicz. Za ważny uznajemy także fakt, że osoba Patronki stanowić będzie dla dzieci ważny wzór moralny, a dla nauczycieli przykład pedagoga poszukującego z twórczym podejściem do swojej pracy, powołaniem i wielkiej dobroci oraz serdeczności dla ludzi.

 

W imieniu nauczycieli ZSP w Moszczance

Marzena Kędra

Skok do góry

WebinspiracjeAdmnistracja serwerowa i utrzymanie serwisu
Webinspiracje - Agencja Internaktywna - Stanisław Stadnicki
Licznik odwiedzin: 2762651