Strona główna       |        Napisz do nas

Tutaj jesteś: strona główna  |  TO POD  |  Wprowadzenie do filozofii szczęścia

Wprowadzenie do filozofii szczęścia

Rok szkolny 2015/2016 przyniósł uczniom Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Moszczance współautorski projekt edukacyjny pt. „Drogi do szczęścia”.

Nowe przedsięwzięcie powstało w kooperacji pięciu małych zespołów nauczycielskich, które na początku września opracowały po jednym module projektu.

Klamrą tegorocznych działania w ramach zajęć TO POD stał się temat szczęścia w połączeniu z motywem podróży. 

 

Filozofia szczęścia

Uczniowie we wrześniu i październiku podczas tzw. zajęć TO POD realizowali we współpracy z nauczycielami zadania pierwszego modułu pt. „Wprowadzenie do filozofii szczęścia”. Nasze freinetowskie dzieci twórczo dociekały natury szczęścia i jego osiągalności. Najstarsze, na drodze kreatywnych poszukiwań, dotarły do poglądów Tomasza z Akwinu, Boecjusza, nauk islamu, buddyzmu, po czym w przystępny sposób przybliżyły je młodszym koleżankom i kolegom.

Foto

Dzień Marzyciela

8 września, podczas obchodów Dnia Marzyciela w naszej szkole, starsze dzieci na języku polskim tworzyły teksty inspirowane własnymi marzeniami bądź refleksjami na ich temat. Powstały naprawdę wartościowe teksty, w języku freinetowskim zwane ,,małymi arcydziełami”.

Niektóre z nich znajdą się w antologii poezji dziecięcej. ,,Wiersz jest cudem”, która pojawi się jeszcze tego roku szkolnego i zawierać będzie twórczość poetycką dzieci ze szkoły w Moszczance.

W tym miejscu, z wiadomych powodów, zamieszczony zostaje tylko jeden tekst - wiersz uczennicy klasy czwartej (chyba przyszłej poetki! ) – Łucji Stonogi z Głuchołaz.

 

Marzyciel

Po szarych ulicach plącze się marzyciel.

Nic nie mówi, przechodzi niczym duch.

 

Z nikim nie rozmawia,

Milczy jak ryba.

 

„Och, marzycielu, powiedz coś do mnie,

Uśmiechnij się chociaż raz!”

 

Lecz marzyciel nic nie mówi,

on przecież marzy.

 

Foto

Foto

Foto

Warto wspomnieć, że teksty, które powstały w klimacie pierwszego modułu przy równoczesnej chęci ich autorów do zaprezentowania na forum, miały okazję wybrzmieć i wzruszyć słuchaczy w piątek 30 października – na uroczystym podsumowaniu pierwszej części „Dróg do szczęścia”, części kameralnej.

 

Szczęśliwe życie książek, czyli książka w podróży

Od października ruszyliśmy w naszej szkole z ciekawym eksperymentem, który z założenia miał w sposób niekonwencjonalny popularyzować czytelnictwo wśród naszych uczniów. „Książki nie lubią być więzione w domu na półkach, wolą krążyć z rąk do rąk i być czytane”, dlatego w holu naszej szkoły, z dala od tradycyjnej biblioteki, pojawiła się półka – miejsce celowo utworzone na pozostawianie wolnych książek przez uczniów, nauczycieli, rodziców, tak by uczeń – znalazca interesującej książki – mógł ją przeczytać i później przekazać dalej. Eksperyment już po miesiącu dał obraz żywego, autentycznego zainteresowania naszych dzieciaków czytelnictwem. Potrwa on cały rok i na pewno przyniesie bookcrossingowcom radość, czyli takie wymierne szczęście.

 

„Cytatoumilacze”

Każda klasa podczas września i października pełniła tygodniowe dyżury, podczas których zamieszczała w holu na tablicy wybrane przez siebie aforyzmy,

Foto

Foto

Foto

mające na celu uprzyjemnić wszystkim powakacyjny, jesienny pobyt w szkole. Przewinęło się przez te dwa miesiące kilkanaście pięknych sentencji, dostarczających każdemu dobrej energii, niezbędnej do wydajnej pracy.

 

Matematyka – to też humanistyka!

,,Żeby widzieć trójwymiarowo trzeba mieć dwoje oczu” – tak podsumowują rozważania na temat faktu, iż matematyka i humanistyka są organicznymi częściami tej samej, ogólnoludzkiej kultury, Michał Heller i Stanisław Krajewski. Ten naukowy dwugłos zainspirował koordynatorki pierwszego modułu wzmiankowanego projektu, polonistkę i historyczkę, do włączenia w cykl wrześniowych zadań jednego takiego, które oprze się na matematycznych obliczeniach, ale będzie miało wymiar antropocentryczny, wyrażający się troską o szczęście i bezpieczeństwo człowieka.

Zadanie zostało zatytułowane Szczęśliwe powroty z wakacji i przebiegało kilkuetapowo. Najpierw indywidualnie w domach dzieci, po konsultacji z rodzicami, wychowawcy, nauczyciele obliczali przebyte szczęśliwie kilometry drogi powrotnej z wakacji do domu. Następnie, w obrębie klas, wszyscy dokonywali sumowania uzyskanych wyników, by w końcu na uroczystym zakończeniu I części projektu – reprezentanci sześciu klas obliczyli ostateczną sumę wszystkich tras szczęśliwych powrotów oraz matematycznie, z typową dla tej dziedziny nauki precyzją, rachowali, ile razy wspólnie okrążyli świat. Wynik wypadł zadawalająco, stąd okrzyki : ,,2,77!” głośno rozbrzmiewały na pierwszym piętrze szkoły.

Foto

Foto

W tym samym czasie pozostali uczestnicy projektu, mając do dyspozycji powierzchnię sali gimnastycznej, z przygotowanych podczas zajęć TO POD, proporcjonalnych do przebytych autentycznie kilometrów, elementów dróg – zbudowali bezpieczną, dwupasmową autostradę.

Foto

Tym metaforycznym akcentem zakończył się pierwszy etap drogi do szczęścia naszych dzieci, kolejne już przed nimi.

Koordynatorki modułu pt. ,,Wprowadzenie do filozofii szczęścia”

Tekst: Małgorzata Żuk

Zdjęcia ilustrujące: Anna Włodarczyk

Skok do góry

WebinspiracjeAdmnistracja serwerowa i utrzymanie serwisu
Webinspiracje - Agencja Internaktywna - Stanisław Stadnicki
Licznik odwiedzin: 2764797