Strona główna       |        Napisz do nas

Tutaj jesteś: strona główna  |  Aktualności

Realizacja planu pracy w marcu - ,,Maraton twórczej ekspresji''

Marzec 2012r. w naszej szkole był wyjątkowy!

I nic dziwnego, bowiem na ten wiosenny czas przypadł ,,Maraton twórczej ekspresji''. Wyczuwało się nadchodzącą wiosnę oraz nadal świeżą myśl Celestyna  Freineta, często przytaczaną przez samą Halinę Semenowicz w jej dziełach,
a  dotyczącą twórczej ekspresji dziecka: ,,Ekspresja we wszystkich postaciach twórczości dziecka, stosowana nie od święta lub tylko w wyznaczonym przez plan lekcyjny czasie jest – zdaniem Freineta – najlepszym środkiem nawiązania kontaktu i współpracy z uczniem, jest motorem wyzwalającym zainteresowania, na którym można oprzeć się
w procesie dydaktycznym''

         Nauczyciele, choć na co dzień proces dydaktyczny opierają na ekspresji twórczej, w tym czasie pozwolili swoim uczniom  intensywnie i długotrwale wykorzystać uchwyconą podczas zajęć inspirację  wierszem, opowiadaniem, legendą, spacerem wiosennym, spotkaniem z ciekawym człowiekiem, wiadomością przeczytana w Internecie, a nawet lekcją gramatyki.

Dzięki temu, że dzieci mogły dużo
i długo tworzyć dzieła  na interesujące je tematy – w każdej klasie powstały prace nasycone  twórczą pasją. W młodszych klasach były to wiersze, opowiadania i dialogi, w klasach starszych – scenariusze skonstruowane ze scen i aktów.

Wybrane przez zespoły najciekawsze teksty w sposób naturalny prowokowały dzieci do dalszych – już zespołowych – działań twórczych. Bardzo chętnie uczniowie zasiadali do tzw. prób stolikowych, by czytać partie wydzielone poszczególnym aktorom. Z zapałem urządzali castingi na odtwórców ról swoich sztuk .W klasach starszych rolę reżysera przejmowali sami uczniowie, w młodszych kierowali tą pracą nauczyciele.

Kolejnym etapem  maratonu  była twórczość plastyczna  dzieci.

Uczniowie weszli w role scenografów, którzy pracowicie
i z fantazją realizowali projekty związane z oprawą wizualną swoich dzieł.  Wykonywali własnoręcznie rekwizyty i elementy dekoracji: malowidła na płótnie, kartonie, szarym papierze.

27 marca w Światowy Dzień Teatru  nastąpiło uwieńczenie maratonu twórczego. Zespoły klasowe efekty twórczej pracy  zaprezentowały w postaci opracowanych spektakli.

          Warto wspomnieć, że w marcu również członkowie Koła Teatralnego dali niemały wyraz ekspresji twórczej, choć prezentowany przed małą, przedszkolną publicznością. Szkolni aktorzy wystąpili z inscenizacją  pt. ,,Na stacji'' opartą na motywach utworu Juliana Tuwima pt. ,,Lokomotywa''.

Spektakl z założenia miał charakter alternatywny, zbliżony do heppeningu. Akcja rozgrywała się na dywanie przedszkolaków  zaanektowanym  na scenę - stację, natomiast publiczność przedszkolna, niecierpliwie kręcąca się dookoła, miała sposobność wziąć aktywny udział w spektaklu, dając nieskrępowany wyraz swej ekspresji twórczej.

,,Maratonowi twórczej ekspresji’’ dodatkowo towarzyszyły wydarzenia kulturalne w formie profesjonalnie przeprowadzonych przez poetkę prudnicką, Zofię Kulig, warsztatów poetyckich oraz spotkania autorskiego
z udziałem poety młodego pokolenia – Bartosza Sadlińskiego.

Marzec przyniósł wszystkim prawdziwą radość z twórczych poczynań i radość dzielenia się ich efektami z innymi.

 

 

Małgorzata Żuk

Powrót

Skok do góry

WebinspiracjeAdmnistracja serwerowa i utrzymanie serwisu
Webinspiracje - Agencja Internaktywna - Stanisław Stadnicki
Licznik odwiedzin: 3971539