Strona główna       |        Napisz do nas

Tutaj jesteś: strona główna  |  Aktualności

PODniosłe zakończenie roku szkolnego

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2014/2015 w naszej szkole tradycyjnie rozpoczęła się mszą św. o godz. 8.00 odprawioną przez naszego ks. proboszcza. Następnie wszyscy zgromadzeni przeszli do szkoły. Tam, w sali gimnastycznej o godz. 9.00 nastąpił dalszy ciąg uroczystości.

Atmosfera była bardzo podniosła, ponieważ swoją obecnością zaszczycił nas sam pan Burmistrz Stanisław Hawron, sołtys Mieczysław Partyczny proboszcz oraz zgromadzeni rodzice. Witając wszystkich gości głos zabrała pani dyrektor Jolanta Brudniak, która po krótkim wystąpieniu wręczyła świadectwa z wyróżnieniem uczniom z klas I – VI, oraz listy gratulacyjne ich rodzicom. Gratulacje oraz medale otrzymali sportowcy, którzy reprezentowali naszą szkołę na zawodach gminnych , powiatowych i wojewódzkich. Wyróżnione zostały również dzieci za ciężką , ale jakże miłą pracę w Klubie Aniołów. W tym roku po raz pierwszy zostały przyznane i wręczone przez pana burmistrza „Złote Korony dla najlepszego z najlepszych”, które zostały przyznane tym uczniom z kl. VI, którzy wyróżnili się szczególnymi uzdolnieniami w danej dziedzinie. Również w tym roku za bardzo dobre wyniki w nauce Rada Rodziców zakupiła nagrody dla uczniów kl.VI. Następnie pani dyrektor złożyła serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom oraz sponsorom, którzy tak bardzo wspierali nas w tym roku szkolnym.

Ostatnim puntem uroczystości była pożegnalna akademia kl. VI. W takt podniosłej i dostojnej muzyki na salę wkroczyli główni aktorzy tej uroczystości. Po bardzo efektownym i pełnym różnorakich figur polonezie, nastąpiła część artystyczna przygotowana przez szóstoklasistów, która rozbawiła, a także wzruszyła do łez (co niektórych) zebranych na sali gości, nauczycieli i dzieci.

Po uroczystości wszyscy udali się na krótko do klas. No, a potem WAKACE !!!!

Bożena Sajewicz

Foto

Foto

Powrót

Skok do góry

WebinspiracjeAdmnistracja serwerowa i utrzymanie serwisu
Webinspiracje - Agencja Internaktywna - Stanisław Stadnicki
Licznik odwiedzin: 2347380