Strona główna       |        Napisz do nas

Tutaj jesteś: strona główna  |  Aktualności

Konkurs na programy nauczania - rozstrzygnięty!

Miło nam poinformować, że pani dyrektor Marzena Kędra i pan Tomasz Wójtowicz otrzymali I nagrodę w konkursie organizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

Miło nam poinformować, że pani dyrektor Marzena Kędra i pan Tomasz Wójtowicz otrzymali I nagrodę w konkursie organizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie na opracowanie programów nauczania zgodnych z podstawą kształcenia ogólnego z 2008 roku. Przedstawili oni programy nauczania do edukacji wczesnoszkolnej „Smakowanie świata” i matematyki „Dziecko twórca przyszłości”.

Na konkurs wpłynęły łącznie 52 prace. Zgodnie z delegacją zawartą w Regulaminie Konkursu Sąd Konkursowy zdecydował, że przed wydaniem werdyktu i przyznaniem nagród pieniężnych i rzeczowych zasięgnie opinii niezależnych ekspertów – zostali oni wyłonieni w trybie zapytania ofertowego, przy czym głównymi kryteriami było doświadczenie w opiniowaniu programów nauczania.  Każda z nadesłanych prac była oceniana przez 2 ekspertów. Na podstawie analizy nadesłanych programów i opinii ekspertów Sąd Konkursowy ocenił wszystkie prace, przyznając punkty zgodnie z kryteriami ustalonymi w Regulaminie Konkursu. Sąd Konkursowy ocenił także zaproponowane przez Autorów nadesłanych programów propozycje wykorzystania zasobów Portalu Scholaris, przyznając  nagrody rzeczowe: laptop i tablet.

Nagrodzone programy nauczania udostępnione zostaną wszystkim zainteresowanym nauczycielom poprzez upublicznienie na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

 

Powrót

Skok do góry

WebinspiracjeAdmnistracja serwerowa i utrzymanie serwisu
Webinspiracje - Agencja Internaktywna - Stanisław Stadnicki
Licznik odwiedzin: 2234593