Strona główna       |        Napisz do nas

Tutaj jesteś: strona główna  |  Aktualności

Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie ?Otwarta szkoła?

14 czerwca 2012 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej przedstawiciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance i Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły ?Otwarte okno? w Moszczance wzięli udział w uroczystości wręczenia nagród laureatom i finalistom IV edycji konkursu ?Otwarta szkoła".

Tegoroczna edycja konkursu została zorganizowana przez Fundację "Edukacja dla Demokracji" jako flagowa inicjatywa Roku Szkoły z Pasją.

Czwarta edycja konkursu „Otwarta szkoła" została ogłoszona 14 października 2011 r. Do udziału w nim zaproszono publiczne i niepubliczne przedszkola oraz szkoły, a także współpracujące z nimi organizacje pozarządowe, realizujące w zespołach projekty edukacyjne i obywatelskie, wspierające rozwój polskiego systemu kształcenia i wychowania. Celem konkursu jest promowanie modelu szkoły, która w swoich działaniach wychowawczych i edukacyjnych dąży do kształtowania w uczniach otwartej i prospołecznej postawy. Konkurs ma również upowszechniać współpracę między placówkami oświatowymi i ich otoczeniem, przede wszystkim organizacjami pozarządowymi, oraz pokazać skuteczne i nowatorskie rozwiązania, stosowane w oświacie.

Minister edukacji narodowej zwróciła uwagę na zwiększającą się z roku na rok liczbę zgłoszeń w konkursie. Do konkursu zgłoszono 243 projekty, które przeszły ocenę formalną w 4 obszarach: edukacja obywatelska, edukacja globalna i międzykulturowa, włączanie rodziców w życie szkoły oraz otwarte zarządzanie szkołą.

Zgłoszenia oceniali eksperci oraz powołana przez ministra edukacji narodowej Krystynę Szumilas Kapituła konkursu. W skład Kapituły weszli: Tadeusz Sławecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, przewodniczący kapituły, Justyna Janiszewska (Grupa Zagranica), Elżbieta Piotrowska-Gromniak (Stowarzyszenie „Rodzice w Edukacji"), Emilian Kamiński (Fundacja Atut, Teatr Kamienica) Tomasz Makowski (Biblioteka Narodowa) oraz  Jacek Strzemieczny (Centrum Edukacji Obywatelskiej).

Na konkurs zgłosiliśmy projekt w obszarze - otwarte zarzadzanie szkołą, za który otrzymaliśmy wyróżnienie.

Foto

 

 

Powrót

Skok do góry

WebinspiracjeAdmnistracja serwerowa i utrzymanie serwisu
Webinspiracje - Agencja Internaktywna - Stanisław Stadnicki
Licznik odwiedzin: 2688345