Strona główna       |        Napisz do nas

Tutaj jesteś: strona główna  |  AKADEMIA FINANSOWA

Pod takim hasłem uczniowie klasy VI z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wMoszczance realizują zadania projektowe w konkursie na najlepszy scenariusz i realizację zajęć edukacyjnych pt. „Zanim wydam… O finansach wprzedszkolach i szkołach”, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski. Konkurs był adresowany do szkół podstawowych, przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Haliny Semenowicz w Moszczance jest jednym z laureatów konkursu. Zadanie konkursowe polegało na opracowaniu autorskiego scenariusza, a następnie – w przypadku, gdy scenariusz zostanie nagrodzony w Konkursie – realizacji zajęć w oparciu o nagrodzony scenariusz. „Finansowe (...)
W ramach realizacji zadań konkursowych „Zanim wydam… O finansach wprzedszkolach i szkołach” założyliśmy Akademię Finansową i opracowaliśmy Statut Akademii Finansowej. W wyniku przeprowadzonych wyborów wybraliśmy skład Zarządu Akademii Finansowej: Prezes – Krzysztof Kuffel Wiceprezes – Dominik Bieniarz Wiceprezes – Zuzanna Bolibrzuch Aktywna działalność Akademii Finansowej będzie służyła realizacji następujących celów: - poznanie różnych rodzajów pieniądza, - poznanie sposobów i nabywanie umiejętność racjonalnego oszczędzania, - opracowanie mini – księgi przysłów o pracy, - udział w (...)
Odkrywamy tajemnice świata finansów w realizacji kolejnych zadań projektu „Finansowe podboje”. Członkowie akademii finansowej opracowali reguły gry pn. „Koło fortuny”. Za każdym razem udział bierze trzech uczestników. Gra polega na losowaniu kwot na tytułowym kole, dobieraniu odpowiednich liter i odgadywaniu haseł. Niezbędnymi składowymi powodzenia w grze są spostrzegawczość i szczęście. Pola na kole: Kwoty pieniężne– pieniądze za odgadnięcie każdej spółgłoski. Wartości obowiązujące to (wPLN): 400, 600, 800, 900, 1000, 1200, 1500, 2000, 3000. STOP–pole, po którego wylosowaniu gracz traci jedną kolejkę w grze, ruch (...)
Rozwijając tematykę związaną z obliczeniami pieniężnymi, robieniem zakupów i poznawaniem wartości pieniądza, uczniowie klasy VI złożyli wizytę w sklepie spożywczym przy szkole w Moszczance. Celem zajęć w terenie było: - poznanie sklepu w najbliższym otoczeniu, - kształtowanie umiejętności zachowania się podczas robieniazakupów, - wykonywanie obliczeń pieniężnych, - zapoznanie się z asortymentem znajdującym się w różnych sklepach, - zapoznanie z pracą ekspedientki, - poznanie terminów: cena brutto, cena netto, VAT. Dzieci w trakcie wizyty pracowały z fiszką prowadzącą. Fiszka prowadząca Każdy z uczniów zapoznał się z etapami wykonywania (...)
Z szeroko pojętymtematem finansów i bankowością spotykamy się każdego dnia. Niezbędne jest posiadanie nie tylko wiedzy, ale i doświadczenia, by udało się doskonale na tym polu radzić. Dlatego konieczne jest przygotowanie się do świadomego uczestnictwa w mądrym planowaniu, zdobywaniu, gromadzeniu, a następnie wydawaniu posiadanych środków. Dnia 17 maja br. na zaproszenie szkoły i wsparcie w realizacji projektu „Finansowe podboje” pozytywnie odpowiedziała p. Joanna Witkowska, menadżer ds. jakości i relacji z klientami w oddziale banku BNP Paribas w Prudniku. Podczas nietypowej lekcji uczniowie klasy VI zapoznali (...)
Na zaproszenie członków Akademii Finansowej pozytywnie odpowiedział rodzic – ekspert pan Paweł Włodarczyk, który omówił zagadnienia związane zplanowaniem i gospodarowaniem budżetem domowym. Prowadzący rozpoczął zajęcia od cytatu Seneki: „Pieniądzom trzeba rozkazywać, a nie im służyć”, uczniowie zaś wyjaśniali jego znaczenie. Wtrakcie zajęć uczniowie poznali źródła dochodów ipodstawowe wydatki gospodarstwa domowego, przeanalizowali konsekwencje występowania wbudżecie różnic między przewidywanymi wydatkami idochodami, omówili sposoby równoważenia budżetu oraz podejmowali próbę zestawienia własnych wydatków (...)
Rozwój przedsiębiorczości to jedno z podstawowych zadań, niezbędnych do rozwoju ekonomicznego i gospodarczego naszego miasta i regionu. Nasi uczniowie stanowią ogromny potencjał, który za kilka lat będzie miał ważną rolę do odegrania w tworzeniu lokalnej ekonomii i finansów. Istotną rolę odgrywają impulsy, które mogą zaprocentować w przyszłości. Takim impulsem do podejmowania inicjatyw oraz promowania aktywnych postaw przedsiębiorczości było spotkanie w dniu 30 maja br. w Prudnickim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Grupa członków Akademii Finansowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Moszczance wzięła udział w lekcji pokazowej z p. Magdaleną Sękowską – założycielką (...)
Każdy człowiek ma potrzebę poczucia własnej wartości i odnoszenia sukcesów w swoim działaniach.O tym, że pracanie tylko umożliwia zaspokojenie potrzebczłowieka, ale i jest jedną z jego potrzeb dowiedzieli się członkowie Akademii Finansowej podczas lekcji nt. „Wartość pracy w życiu człowieka”. W tym module zajęć kierowaliśmy się słowami Jana Pawła II z encykliki Laborem exercens („O pracy ludzkiej”), w której tak mówi o pracy: Z pracy swojej ma człowiek pożywać chleb codzienny i poprzez prace ma się przyczynić do ciągłego rozwoju nauki i techniki, a zwłaszcza do nieustannego podnoszenia poziomu kulturalnego i moralnego społeczeństwa, w którym żyje (...)
Ostatnim akcentem realizacji projektu „Zanim wydam… O finansach w szkołach i przedszkolach” był udział członków Akademii Finansowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Haliny Semenowicz w Moszczance w grze terenowej, która odbyła się wokół obszaru naszej szkoły. Ekonomiczna gra terenowa zagościła podczas realizacji projektu, stając się jedną z ciekawszych form pracy z uczniami. Głównym celem gry było wzbogacenie uczniów o nową wiedzę i nowe umiejętności oraz doskonalenie tego, co już wiedzą i potrafią na temat finansów i ekonomii, podczas wykonywania określonych zadań w trakcie gry. Dodatkowo uczniowie uczyli się dobrej komunikacji z innymi oraz współpracowania (...)
Jak powszechnie wiadomo, pieniądzspełnia funkcje: miernika wartości, środka wymiany, środka płatniczego, środka tezauryzacji. Przygotowując się do roli młodych ekonomistów i ekspertów w dziedzinie finansów, członkowie Akademii Finansowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Moszczance wykonali następujące zadania: zebranie starych banknotów i monet, które zostały wyeksponowane na szkolnej wystawie, zapoznanie z prezentacją nt. „Historia pieniądza” z portalu Narodowego Banku Polskiego oraz dokładną budową banknotów obiegowych na podstawie informacji ze strony internetowej https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/banknoty_i_monety/banknoty_i_monety (...)

Skok do góry

WebinspiracjeAdmnistracja serwerowa i utrzymanie serwisu
Webinspiracje - Agencja Internaktywna - Stanisław Stadnicki
Licznik odwiedzin: 4482380